sobota, 1. júla 2017

2017 POLROČNÉ ZHRNUTIE / 2017 HALF YEAR READING SUMMARY

Share this PostPin ThisEmail This
V prvej polovici roka 2017 sa mi podarilo prečítať 12 kníh z 13, ktoré som sa zaviazala prečítať v roku 2017, prostredníctvom Goodreads. Takže, je ešte len polovica roka 2017 a som takmer hotová (v skutočnosti mi už zostáva len pár strán, aby som mala prečítaných 13 kníh).

Pripravila som preto niekoľko infografík, ktoré čo sa kníh týka, sumarizujú prvú polovicu roka 2017.

English
In the first half of 2017 I managed to read 12 books out of 13 I pledged to read in 2017 on Goodreads. So, well, it's only half of 2017 and I am almost done (actually, I have only few pages to go to finish the 13th book).

Here I prepared some infographics to wrap up the first half of 2017 in terms of reading.


sobota, 10. júna 2017

ANTOINE LAURAIN: MITTERRANDOV KLOBÚK / THE PRESIDENT'S HAT

Share this PostPin ThisEmail This
Antoine Laurain: Mitterrandov klobúk / The President's Hat

Please scroll down for English translation

Kniha Mitterrandov klobúk, od francúzskeho spisovateľa, režiséra a scenáristu Antoina Lauraina je pre mňa osobne malým pokladom, ktorý som objavila vo výpredaji. Pravdou však zostáva, že na to, aby si človek mohol skutočne vychutnať túto knihu, musí mať v obľube veľmi špecifický štýl a humor,  s akým Francúzi píšu, či tvoria filmy.
Útla kniha obsahuje krátke, samostatné príbehy štyroch ľudí, ktorých jediným spojivom je klobúk vtedajšieho francúzskeho prezidenta, socialistu Françoisa Mitterranda. Vo francúzskej politike sú to práve socialisti, ktorí predstavujú liberálnejší prúd. A tak aj v klobúku, ktorý si prezident zabudol v reštaurácii, akoby zostalo fluidum jeho majiteľa. Štyri hlavné postavy, v rukách ktorých sa klobúk postupne ocitá, pod jeho magickým vplyvom zrazu radikálne menia svoje životy, robiac rozhodnutia, ktoré doposiaľ nemali odvahu urobiť. O skutočnom majiteľovi klobúka však vie iba jedna z nich, účtovník Daniel, po boku ktorého prezident, spolu s kolegami: vtedajším ministrom zahraničných vecí Rolandom Dumasom a pravdepodobne premiérom Michelom Rocardom (v texte je spomenuté len jeho krstné meno), v reštaurácii náhodou večeral.
Prínosom románu, je pre mňa okrem samotného príbehu, aj náhľad do reality vtedajšej francúzskej spoločnosti a politiky.

"Mittrand, túto skratku obľubovala trochu staromilská, francúzska pravica, ktorá inklinovala k extrémnej pravici, hoci si to nepriznávala. Nebolo to pritom prvýkrát, čo tú skratku počul, siedmy, šestnásty a ôsmy obvod tvorili trojicu na čele parížskych obvodov, kde ju používali pri spoločenských večeriach. Starý aj nový gaullista, umiernený volič Únie pre francúzsku demokraciu, zdržanlivý volič Národného frontu či hrdý rojalista, všetci komolili meno hlavy štátu s nikdy nepriznaným cieľom, aby sa medzi sebou spoznali. Mittrand bolo heslo."

"Po návrate domov mu Charlotte oznámila, že pán Djian zrušil piatkový aperitív. Bernard sa rozmrzene spýtal, či si to rozmyslel. "Horšie," odvetila mu žena, "pozýva nás k Jacquesovi Séguélovi."

PR špecialista Jacques Séguéla pracoval na predvolebnej kampani Françoisa Mitterranda, pred prezidentskými voľbami v roku 1981, a vymyslel aj jeho slogan "La force tranquille" (Pokojná sila).

Hoci som posledné strany nedočkavo zhltla, musím priznať, že záver ma trocha sklamal, keďže som očakávala trocha menej objasnený, otvorený koniec. Aj preto som knihu na Goodreads napokon ohodnotila 4-rmi hviezdičkami z 5-tich.

English

The book The President’s Hat by French writer, film director and screenwriter Antoine Lauraine, is for me a little treasure which I found in sale. However, it’s true that in order to fully enjoy this book one has to like a specific style and humor that the French use when writing books or making films.
This tiny book is composed of short standalone stories of four people linked only by the hat of then French president, socialist François Mitterrand. In French politics the socialists represent more liberal stream. And so, in the hat left behind in a restaurant by the president, it seems like there also has been left an esprit of his owner. The four main characters, who subsequently put their hands on the hat, under its magical influence suddenly start to radically change their lives, making decisions they were scared to make before. Though, only one of them knows the identity of its true owner, an accountant Daniel, who happened to dine side by side with the president and his two colleagues: then Minister of Foreign Affairs Roland Dumas and probably Prime Minister Michel Rocard (there’s only his first name mentioned in the story).
One of the assets of the novel for me, besides the story itself, are also insights to the realities of then French society and politics.
Of all other settings, in one moment, we found ourselves on a party thrown by French PR consultant Jacques Séguéla who worked on Mitterrand’s presidential campaign in 1981, and invented his slogan "La force tranquille" (The Calm Force).
Although I’ve impatiently swallowed the last pages, I must admit that I was a bit disappointed by the ending, since I hoped for a more open-ended and less clarified conclusion. And this is also why I eventually decided to give the book 4/5 stars on Goodreads.


Note: The quotations are missing from my English review, because I did not want to do one of the biggest translation DON’TS. Since I don’t own neither the French original of the book nor its English translation, I don’t want to do the English translation via the Slovak one.
Amazon.co.uk: The President's Hat
Martinus.sk: Mitterrandov klobúk

sobota, 29. apríla 2017

DEWEY’S 24-HOUR READ-A-THON: SPRING EDITION 2017 (EN)

Share this PostPin ThisEmail This
14:00 - I've decided to start my Read-a-thon in French, with Révolution by French presidential candidate Emmanuel Macron, on page 119.


15:53 - just finished another chapter of Mr. Macron's book (left on page 135). I spent almost two hours of reading in French, savoring French words (éclatante - striking, obvious, became immediately one of my favorites) and writing down new words. Now, I am going to prepare myself some fruit. Then I am going to continue the read-a-thon with Adichie's Americanah.

16:28 - my next read and treat: bowl of grapes and mango, and Americanah by Chimamanda Ngozi Adichie. Continuing on page 198.


21:35 - I've just passed the middle of Americanah and I am leaving it for now on page 251. Today, in the morning I began to consider reading Shadow and Bone by Leigh Bardugo. It's been sitting on my shelf for several months and after tense last weeks and all those non-fiction I read recently, I just feel like it would be great to get lost in a fantasy world for a while. And if it is as good as Goodreads reviews say, I hope it will keep me up until late at night.


0:19 - I've just finished Chapter 3 of Shadow and Bone (page 48) and I am going to read on.

8:00 - I fell asleep at 1:30, on page 64 of Shadow and Bone. But now I am up and running ;) and I can hardly wait to read it on until the end of the read-a-thon.


12:25 - sprinting through the Shadow and Bone. Now on page 160.

14:00 - ending read-a-thon on page 186 of Shadow and Bone by Leigh Bardugo. I kind of hoped that I would be able to make it during the read-a-thon. Though, I hope that I will be able to finish it until the end of this prolonged weekend.