Saturday, 31 January 2015

Knižný úlovok / Book Haul: 01/2015

Share this PostPin ThisEmail This


Ako už možno viete z mojich predchádzajúcich príspevkov, mojim snom je mať raz vlastný byt a v ňom nádhernú knižnicu plnú kníh. Začiatkom roka 2015 som si preto dala novoročné predsavzatie, že si každý mesiac kúpim minimálne jednu knihu. Avšak, ako to pri novoročných predsavzatiach väčšinou býva, to svoje som takmer porušila hneď v januári, kedy som kvôli iným výdavkom nemala v pláne kúpiť si ani jednu knihu. No nestalo sa tak a do mojej knižnice predsa len pribudli dva knižné poklady.
/
Maybe you already know from my previous posts that my dream is to have my own flat with wonderful bookcase full of books. That's why, beginning of the year 2015 I made a New Years resolution that I will purchase at least one book each month. However, you know how it is when it comes to New Years resolutions, and I almost broke mine straight in January, when due to some other expenses I didn't plan to buy any book. Yet it did not happen and after all I've been able to add two book treasures to my library.

Predobjednávka / Pre-order of Trigger Warning: Short Fictions and Disturbances by Neil Gaiman


Paperback, Published February 3rd 2015 by Headline.

O pripravovanej novinke od Neila Gaimana, ktorá vyšla 3. februára 2015 som sa dozvedela úplnou náhodou ešte koncom roka 2014, keď som pri prehľadávaní Amazonu medzi Gaimanovými knihami zbadala jednu, ktorú nepoznám. Hneď som si ju uložila do poličky 'To Read' na Goodreads s tým, že raz si ju určite kúpim. S predpredajmi kníh na internete som doposiaľ nemala dobré skúsenosti. Vlastne, mala som jednu, keď som si v auguste 2014 dopredu objednala anglickú verziu knihy Cudzoložstvo od Paula Coelha. Kým mi však bola kniha doručená, všetci ju už mali prečítanú a dokonca vyšiel aj slovenský preklad.
/
I've learned about the upcoming book by Neil Gaiman, published on 3rd February 2015, only by chance late in 2014, when by browsing Gaiman's books on Amazon, I noticed one I didn't know. I saved it to the 'To Read' shelf on Goodreads immediately with intention to buy it sometime for sure. So far I haven't had very good experience with internet book pre-orders. Actually, I had one, when back in August 2014 I pre-ordered English translation of Adultery by Paulo Coelho. However, in the meantime till the book has been delivered to me, everybody has already read it and it has even been translated and published in Slovak.


K tomu, aby som opätovne skúsila internetový predpredaj, ma podnietil príspevok mojej obľúbenej dánskej blogerky Rikke, o knižných novinkách, na ktoré sa teší v roku 2015. Doposiaľ som nevlastnila žiadnu z Gaimanových kníh. Stardust (Hviezdny prach) som ešte počas vysokej školy videla najprv vo filmovom spracovaní, a potom mi spolubývajúca s výborným literárnym vkusom, požičala aj knihu. Bolo to paperback vydanie od britského vydavateľstva Headline Review, v čiernom obale s lesklou potlačou, ktorá na ňom nádherne vynikla, a s roztrasenými písmenami mena autora a názvu knihy. Obal dokonale stelesňoval magický obsah vnútri. Odvtedy však prešlo zopár rokov, zopár Biblioték v Bratislave, kde som ešte zazrela Gaimanove knihy z tejto edície, prešlo bez jedinej kúpy a čierna edícia sa pomaly vytratila z pultov kníhkupectiev i internetových obchodov, ani neviem presne ako a kedy. Keby som to vtedy vedela, kúpila by som ich všetky.
A tak mi nezostávalo nič iné, ako sa uspokojiť s novšou, farebnejšou edíciou Gaimanových kníh vydavateľstva Headline Review, so záhadnými vetvami v pozadí. Aj to som nedávno zistila, že Headline vydáva knihy vo formáte A a B, takže zohnať edíciu veľkostne ladiacich kníh si bude vyžadovať trocha starostlivejší výber.
Ale vrátim sa k mojej predobjednávke. Zodpovedajúci paperback som napokon našla na stránke The Book Depository a objednala som si ho. Nebol síce najlacnejší (stále však lacnejší ako tvrdá väzba), ale... život knihomoľa je niekedy ťažký. Bola som pripravená na to, že po 3. februári si na knihu ešte nejaký ten týždeň počkám, keď mi po pár dňoch prišiel e-mail od The Book Depository, ktorý mi oznamoval, že vydavateľ sa rozhodol uvoľniť knihu skôr, takže budem medzi prvými, ktorí si ju budú môcť prečítať. Tá správa mi urobila obrovskú radosť.
A naozaj, kniha mi bola doručená presne 5. februára 2015, len dva dni po jej oficiálnom vydaní vo Veľkej Británii, a ja som dostala aj prekvapené "Wow" od kolegu. Plán na štvrtkový večer, ako aj na všetky nasledujúce bol istý a fantastický. Viac o jej obsahu sa dozviete v inom príspevku, ktorý venujem špeciálne tejto knihe.
/
I've been encouraged to give pre-order second chance by a post by my favourite Danish blogger Rikke on book releases she's looking forward to in 2015. I haven't owned any book by Gaiman. I've seen Stardust during my university studies, first as a movie and then my roommate with great literary taste lent me a book as well. It was paperback edition by British publisher Headline Review, in black cover with shiny embossed images wonderfully coming into the fore and with shaky lettering of author's name and title of the book. The cover represented perfectly the magical content inside. Since then, a couple of Biblioteka expos in Bratislava, where I caught a glimpse of Gaiman's books from this edition, passed without a single purchase and the black edition slowly faded away from bookshops and internet booksellers, I don't really know how and when. If only I knew it then, I would have bought them all.
So I was left to settle for a newer, more colourful edition of Gaiman's books by Headline Review publishers, with mysterious branches in the background. Moreover, I recently found out that Headline publishes books in size A and B. So it will require more careful selection to couple an edition of books of the same size.
But I will go back to my pre-order. I've eventually found the suitable paperback at The Book Depository and I ordered it. It wasn't very cheap (but still cheaper than the hardback) but... life of a bookworm is tough sometimes. I was prepared that after 3rd February I will have to wait some time for my book to be delivered. However, after few days I received an e-mail from The Book Depository, informing me that the publisher decided to release the book sooner, so I could be among the first ones who will be able to read it. Those news made my day.
And indeed, the book has been delivered straight on 5th February 2015, only 2 days after it's official release in Great Britain, and I received stunned "Wow" from a colleague too. So the plan for Thursday's night and every other night since has been saved and supposed to be fantastic. You will find more about this book in a special post devoted especially to this book.


The River by Rumer Godden


Hardcover, Published August 2nd 2012 by Virago.Príznám sa, že o autorke Rumer Godden toho veľa neviem. Vyrastala v Indii a v tomto prostredí sa odohráva aj príbeh románu The River (Rieka). Moje rozhodnutie zaradiť túto knižku do mojej knižnice a na môj čitateľský zoznam, bolo inšpirované hlavne objavením nádhernej knižnej edície vydavateľstva Virago, pod názvom Virago Modern Classics' Coming of Age Collection (edícia Dospievanie). Edícia celkovo pozostáva zo šiestich kníh v tvrdej väzbe od rôznych autorov. Prekrásne obálky kníh sú dielom americkej ilustrátorky Miri Nameth. Viac z jej tvorby nájdete tu. Pre mňa, ako obdivovateľku umenia a kreatívnu dušu milujúcu knihy, teda v tomto prípade ide o zaujímavé spojenie hneď niekoľkých mojich záujmov. Vďaka tejto knižke spoznám nielen (pre mňa) novú autorku a príbeh, ale aj umelkyňu s krásnymi, inšpiratívnymi prácami.
/
I have to admit that I don't know much about Rumer Godden. She grew up in India and the story of her novel The River is set in this country as well. My decision to include this book to my library and to my reading list, was mainly inspired by discovery of a beautiful book edition by Virago publishing, called Virago Modern Classics' Coming of Age Collection. The collection comprises six hardback titles by different authors. The wonderful covers are works of American illustrator Mira Nameth. You can find more of her creations here. For me, as an art-lover, creative soul and booklover, this is an interesting combination of  several of my interests. Thanks to this book I'm going to get to know not only (for me) a new author and her story, but an artist with beautiful, inspiring works as well.

Saturday, 24 January 2015

Čo je to knižný úlovok? / What's the Book Haul About?

Share this PostPin ThisEmail This


S nástupom do nového zamestnania som sa rozhodla, že toto je ten správny čas na postupné budovanie obsahu mojej vysnívanej, osobnej knižnice. Sledujúc tento cieľ, som si koncom roka 2014 dala novoročné predsavzatie, že v roku 2015 si každý mesiac kúpim minimálne jednu knihu.
Príspevky informujúce o knižných úlovkoch sú vo svete súčasťou takmer každého knižného blogu a hoci nerada splývam s davom, táto skutočnosť ma mimoriadne nadchla a uistila, že pochváliť sa novými prírastkami do vlastnej knižnice nie je pre rovnakých knihomoľov ako som ja, ničím nezvyčajným. Ba čo viac, milovníci kníh majú tieto príspevky mimoriadne radi. Ja sama si vždy veľmi rada pozriem každomesačné Book Haul video mojej obľúbenej dánskej blogerky Rikke, a je mi úplne jedno, že nerozumiem ani slovo z toho čo hovorí. Stačia mi jej gestá a jedna krásna kniha za druhou.
Keďže ja sama nemám prostriedky na to, aby som si mohla natočiť podobné dlhšie video, budú moje mesačné príspevky o mojich knižných úlovkoch pozostávať len z textu a fotografií.
/
When I started to work for my current employer, I've decided that this is the right time to build the contents of my dream private library. In pursuit of this goal, at the end of 2014, I made a New Years resolution to buy myself at least one book per month in 2015.
The book haul posts about monthly book purchases are part of almost every bookish blog and though I don't like to go with the current, I was so elated and assured that it is nothing extraordinary for similar bookworms like me, to show off new acquisitions to his/her own library. Moreover, booklovers fancy these posts. Me myself , I always like to watch monthly Book Haul video by my favourite Danish blogger Rikke, and I don't care that I don't understand a word. Her gestures and one beautiful book after another are enough.

Kúpa nových kníh je pre mňa špeciálnou udalosťou, na ktorú sa teraz môžem tešiť každý mesiac.
Hoci čítam veľa anglických kníh a kupujem hlavne knihy v mäkkej väzbe, ktorá nie je až tak drahá, a pri kúpe cez internet niekedy až mimoriadne lacná, stále však žijem na Slovensku, čo mi najmä z finančného hľadiska nedovoľuje robiť mesačne obrovské knižné nákupy, aké robia niektorí blogeri v zahraničí (a niektorí sú v tomto smere naozaj blázniví: stačí si do vyhľadávania na YouTube zadať slovné spojenie "book haul").
Navyše, životnosť mäkkej väzby je v porovnaní s tou tvrdou dosť obmedzená, a keďže mojim cieľom je vytvoriť si vlastnú knižnicu, ktorá bude nielen plná hodnotných titulov, ale ktorá zostane krásna aj roky, rozhodla som sa, že budem kupovať viac kníh v pevnej väzbe. O porovnaní výhod tvrdej a mäkkej väzby som sa rozpísala viac v jednom z mojich tématických príspevkov: (link doplním ;). Môj mesačný knižný úlovok teda bude obsahovať možno len dve-tri, výnimočne päť, či viac kníh. Niekedy možno iba jednu. Ak sa niektorý mesiac rozhodnem dopriať si knihu v tvrdej väzbe, počet kúskov v mojom knižnom úlovku v danom mesiaci pravdepodobne nebude veľký.
/
For me, purchase of new books is a special occasion, to which I can now look forward every month.
Though I read lots of English books and I purchase mostly paperbacks which are not so expensive, nay pretty cheap when bought on the internet, I still live in Slovakia which does not allow me, mostly from the financial point of view, to make huge monthly book purchases, just like some bloggers abroad do (some of them are really crazy: just search YouTube for "book haul").
Moreover, the lifetime of a paperback is in comparison with hardback pretty limited, and since my goal is to create my personal library which be not only full of valuable books but which will stay beautiful even for years, I've decided to purchase more hardbacks. I compare pros and cons of hardbacks and paperbacks in one of my thematic posts here (link to come ;).
My monthly book haul will comprise probably only two-three, occasionally five or more books. Sometimes maybe only one. If one month I chose to treat myself with a hardback, the amount of pieces in my book haul in a given month probably won't be very high.Čo je to Shelfie? / What's the Shelfie About?

Share this PostPin ThisEmail This

Každý správny knihomoľ by mal mať minimálne jednu, vlastnú shelfie. A takto v určitom momente vyzerala tá moja. V súčasnosti už vyzerá opäť úplne inak :) A presne o týchto zmenách budú moje občasné príspevky v rubrike Shelfie.
/
I think that every bookworm should have at least one own shelfie. And this is how mine once looked like. Although currently it looks completely different :) And these are the changes I am going to cover in my occasional posts in the Shelfie column.


Nie sú to tri knižnice, ale stále jedna a tá istá :) Kiežby boli tri...
Kúpila som si ju ešte v predchádzajúcom podnájme, pomerne skoro po nasťahovaní, keď police v pôvodných skrinkách nestačili pojať moju existujúcu a neustále sa rozrastajúcu zbierku kníh. Po pár rokoch v kúte mojej izby, jedného dňa nastúpila do MHDečky a vystúpila na nasledujúcej zastávke. Celkom vážne! Keď som sa v lete 2014 sťahovala do nového podnájmu, nechcelo sa nám ju rozkladať a znova skladať a do auta sa nám nezmestila. Tak sa môj otec podujal, že ju presťahuje autobusom mestskej hromadnej dopravy, čo vo mne v prvom momente vzbudilo výbuch smiechu. Až po chvíli som si uvedomila, že to myslí úplne vážne a začala som pochybovať, či to vôbec bude možné a aký dojem asi bude vzbudzovať šedivý pán s policovou skriňou v autobuse. A tak napokon otec so skriňou najprv pár metrov utekal, aby stihol autobus a knihovnička sa nemusela viezť viac ako jednu zastávku, držal seba aj knihovničku, ktorú kvôli držadlám nebolo možné v autobuse zmysluplne postaviť, až nás napokon čakal pred vchodom, keď sme s bratrancom prišli autom aj s kartónovými krabicami plnými kníh v kufri.
/
No, there are not three bookcases but still the one and the same :) If only there were three...
I bought it  formerly for my previous lodging, quite soon after I moved in, because of very limited space of the existing shelves which were unable to accommodate my existing and constantly growing collection of books. After few years in the corner of my room, one day she took a bus and got off on the next stop. No kidding! When I was moving to a new lodging in summer 2014, we don't wanted to dismantle it and then put it together again and it was too big to fit into the car. So my dad volunteered to move it by public transport which at first made me burst into laughter. Only after a while I realised that he is totally serious and I started to doubt if it's possible at all and what impression will give a grey haired man with a bookcase in a bus. And eventually, my dad first ran few metres with the bookshelf to catch a bus, so that it doesn't need to travel more than one stop, he had to hold himself as well as the bookcase, since there was no mean how to put it to a reasonable position due to all the handles and finally he was waiting for us in front of my new home, when we came by car, with cardboard boxes full of my books in the trunk.Jedným z mojich najväčších snov je vytvoriť si vlastnú knižnicu. V mojej mysli existujú dve predstavy. Menej reálnou predstavou sú steny obložené policami plnými kníh, s rebríkom a poschodím v podobe galérie, na ktorej budú steny obložené ďalšími policami plnými kníh, striedané sem-tam holými stenami, na ktorých budú zavesené originály obrazov. Tou oveľa reálnejšou predstavou je väčší jednoizbový byt a obojstranné police, s knihami na jednej aj druhej strane, tvoriace deliacu stenu medzi spálňou a obývačkou.
/
One of my biggest dreams is to create my own library. There are two ideas on my mind. The less realistic idea consists of walls laid by bookshelves full of books, with ladder and another floor in form of a gallery, with another walls of bookshelves full of books alternating with several bare walls with hanging original paintings. The much more probable imagination is a larger one bedroom apartment and two-sided bookshelves, with books on both sides, forming a parting-wall between bedroom and living-room.

Medzi mnou a mojou knižnicou prebieha neustála interakcia. Ja pretváram ju, nakupovaním a ukladaním nových kníh, a ona spätne pretvára mňa, keď postupne vyberám a čítam knihy, ktoré sú jej obsahom. V súčasnosti, je s nákupom nových kníh, centrom neustálych zmien a už teraz viem, že o pár týždňov, mesiacov, a celkom určite koncom tohto roka, bude vyzerať úplne inak. Skôr či neskôr možno budem musieť dokúpiť aj ďalší policový diel.
Práve preto som sa rozhodla zaradiť do môjho blogu aj túto občasnú rubriku s názvom Shelfie, v ktorej vám párkrát do roka poskytnem krátku prehliadku mojej knižnice. V istom smere pôjde o akési doplnenie mojej mesačnej rubriky Knižný lúp (o nových prírastkoch do mojej knižnice) a formu rekapitulácie, ako aj o finálnu zmenu, ktorá prebehla nielen v obsahu mojej knižnice, ale možno aj vo mne samej.
/
There's constant interaction between me and my bookcase. I change it by buying and shelving new books and in return it changes me, when I subsequently pick out and read the books which form its contents. Nowadays, with monthly purchasing of new books, it is a subject to continuous changes and even now I know that in a few weeks, months and by the end of the year for sure, it will look completely different. Soon or later I will probably have to add a new bookshelf set to it.
That's why, I've decided to introduce this occasional column called Shelfie, in which I am going to provide you few times a year with an updated bookshelf tour. In a way, it will be a kind of a supplement to my monthly column Book Haul (about new acquisitions to my library) and a form of recap, as well as with the final change that took place not only in the contents of my bookcase but perhaps also inside of me.

Friday, 23 January 2015

Goodreads 2015 Reading Challenge

Share this PostPin ThisEmail This

a ďalšie čitateľské výzvy / and other reading challenges


(please scroll down for English translation)


Na stránke Goodreads som sa zaregistrovala presne 10. novembra 2014 a už niekoľko týždňov pred koncom roka 2014 som sa nevedela dočkať spustenia novej čitateľskej výzvy na rok 2015.
Ešte nikdy predtým som sa žiadnej podobnej výzvy nezúčastnila. Knihy som si vyberala celkom bežne podľa stručného obsahu, na základe odporúčania, prípadne aj podľa obalu (metóda, ktorá nie vždy viedla k pre mňa naozaj pútavej knihe), a čítala som keď som mala čas alebo ma obsah tej ktorej knihy zaujal natoľko, že som si ten čas jednoducho musela nájsť na úkor iných vecí, najčastejšie spánku.
Nikdy ma nenapadlo dať si novoročné predsavzatie vo forme počtu kníh, ktoré v nasledujúcom roku prečítam. Netuším koľko kníh som prečítala v roku 2014 (môj Goodreads profil zahŕňa len posledné 3 knihy, ktoré som prečítala od momentu registrácie), možno ich bolo aj viac ako som si predsavzala prečítať v roku 2015.
Voľbu konkrétneho počtu som starostlivo zvážila a od počiatočného nadšenia možnosťou ísť za nejakým cieľom a prekonať samú seba, som napokon, po zvážení mojich ďalších povinností a záľub, zvolila pre knihomoľa síce možno nízke, no reálne číslo: 35. Moje napredovanie v tejto výzve môžete tiež sledovať v kolónke na pravej strane tohto blogu.
/
I got registered on Goodreads on 10th November 2014 and for several weeks before the end of 2014 I've been looking forward  for a new 2015 reading challenge to be launched. I've never taken part in such kind of challenge before. I've been choosing my books the ordinary way: according to some short description, upon recommendation or simply according to it's cover (method, which not always led to really gripping book for me). And I read only when I had time for it or when contents of a book were interesting enough that I've decided to find the time at the expense of some other things, mostly at the expense of sleep.
It has never came to my mind to make a New Year's resolution in form of number of books I'm going to read the next year. I have no idea how many books I read in 2014 (my Goodreads profile comprising only last 3 books I've read from the moment of my registration), maybe it was even larger amount than I resolved to read in 2015.
I weighed the pick of actual number most carefully and from the first enthusiasm with possibility to follow some goal and challenge myself, in the end, with consideration to my other responsibilities and hobbies, I've picked for a bookworm maybe too low but realistic number: 35. You can follow my progress through the Goodreads 2015 Reading Challenge widget on the right side bar of this blog.Príchod nového roka so sebou priniesol aj množstvo ďalších čitateľských výziev, organizovaných blogermi.
Blogerka Anne Bogel z blogu Modern Mrs. Darcy vyzvala čitateľov na čítanie kníh vybraných podľa zaujímavých, vopred určených kritérií, ako napríklad: kniha, ktorú čítali "všetci" okrem vás; kniha, ktorá bola v originály napísaná v inom jazyku; kniha, ktorá vyjde tento rok či kniha, ktorú vám odporučí niekto s výborným vkusom. Celý zoznam nájdete na tejto stránke: MMD 2015 Reading Challenge. Myslím, že zopár kníh, ktoré mám v pláne prečítať v tomto roku, by skutočne zapadli aj do týchto kritérií.
Britská blogerka Stacey z blogu Pretty Books pripravila pre čitateľov na rok 2015 až dve čitateľské výzvy. Prvou je 2015 / 50 Book Challenge. Hoci je už v samotnom názve uvedené číslo 50, čitatelia si môžu samy vybrať koľko kníh v roku 2015 prečítajú. Druhou, je tematická výzva 2015 Classics Challenge. Cieľom je prečítať jednu klasickú knihu za mesiac. A teda či už klasiku milujete alebo si už dlhšie robíte na klasické diela zálusk, táto výzva je skvelým nápadom. Váš rok 2015 sa tak môže niesť v znamení (minimálne :) 12-tich klasických diel.
Dve samostatne blogujúce Američanky Hannah (z blogu So Obsessed With) a Kelly (blog Belle of the Literati) prišli pre rok 2015 so spoločnou čitateľskou výzvou s názvom Re-Read Challenge for 2015. Cieľom tejto výzvy je znovu sa vrátiť k obľúbeným knihám, ktoré sme už čítali a dať si repete. Dej, slová, vety a myšlienky síce zostávajú v knihách, ktoré sme po prečítaní založili do poličky nemenné. Meníme sa však my ľudia: každým rokom sme bohatší o nové zážitky, vedomosti a skúsenosti, ktoré nás často donútia aj k zmene nášho pohľadu na svet. A preto kto vie aké nové myšlienky, či aspoň spomienky na to kým sme boli, sa nám vynoria v hlave, keď sa ponoríme do opätovného čítania už raz prečítanej knihy. Je to vzrušujúca myšlienka pri ktorej mám chuť znova siahnuť aspoň po jednej už prečítanej knihe. A ak sa mám rozhodnúť, ktorá by to mala byť, tak ako najvážnejší kandidát sa ukazuje jedna z mojich najobľúbenejších kníh od jedného z mojich najobľúbenejších autorov: Paulo Coelho: Záhir. Nuž, nie je to zlý nápad :)
/
New year also brought number of another reading challenges organised by bloggers.
Blogger Anne Bogel from blog Modern Mrs. Darcy invited readers to read books picked according to a list of interesting criteria like for example: a book your mom loves; a book that was originally written in a different language; a book published this year or a book recommended by someone with great taste. You can find the full list here: MMD 2015 Reading Challenge. I think that some books I would like to read this year really fulfil some of the criteria.
British blogger Stacey from blog Pretty Books prepared for readers in 2015 even two reading challenges. The first one is the 2015 / 50 Book Challenge. Though there is number 50 in the title of the challenge, readers are free to chose how many books they want to read in 2015. The second one is thematic challenge 2015 Classics Challenge. The goal of this challenge is to read one classic book per month. And so if you love classics or you've been planning to read classics for some time, this challenge is great idea indeed. Your year 2015 can be marked by (at least) 12 classic pieces.
Two separately blogging Americans Hannah (from blog So Obsessed With) and Kelly (blog Belle of the Literati) introduced for 2015 common reading challenge named Re-Read Challenge for 2015. The aim of this challenge is to return to your favourite books you've already read before and re-read them again. Of course, the plot, words, sentences and thoughts in the books we've already read stay the same. However we change: we get new experience and knowledge, which often make us to change our point of view. And so who knows what new ideas, or memories on who we used to be, can come to our minds when we lose ourselves in a book we've already read ones. It's an exciting idea urging me to go for at least one book I've already read. And if I should decide on which one it should be I would most probably go for one of my favourite books by one of my favourite authors: Zahir by Paulo Coelho. Well, it isn't bad idea :)

Pre rok 2015 som si však vybrala práve Goodreads 2015 Reading Challenge, pretože mi dáva úplne voľnú ruku pri výbere kníh, ktoré budem čítať. Čítať a zároveň publikovať svoje dojmy a odporúčania na tomto blogu, čím vás dúfam aspoň trocha inšpirujem siahnuť po niektorej z nich (prípadne si ušetriť čas čítaním niečoho, čo vás nebude zaujímať). Môj zoznam kníh, o ktorých si myslím, že by stálo za to prečítať, je tiež súčasťou môjho Goodreads profilu a link priamo do mojej poličky s knihami na prečítanie nájdete hneď pod linkom na Goodreads Reading Challenge, na pravej strane tohto blogu. Zoznam pravidelne dopĺňam o nové a nové zaujímavé tituly, takže sa určite oplatí na tento link kliknúť častejšie, či sledovať môj profil priamo na Goodreads.
/
For 2015 I've chosen Goodreads 2015 Reading Challenge which makes me free to chose the books I want to read. Read and post my impressions and recommendations on this blog by which I hope I will  at leas inspire you to grab one of them too (or possibly I will spare your time spent reading something you are not interested in). My list of books which I consider to be worth of reading is also part of my Goodreads profile and you can find the direct link to my 'to read shelf' right under the link to the Goodreads Reading challenge on the right bar of this blog. I update the list with new finds on regular basis, so it is worth to click on this link more often, or to follow my profile straight on Goodreads.