Tuesday, 30 June 2015

Knižný zoznam - Leto 2015 / Summer Reding List 2015

Share this PostPin ThisEmail This


Na leto 2015 zatiaľ neplánujem nič špeciálne. Leto 2015, podobne ako to pred rokom, strávim opäť predovšetkým v práci. Len koncom augusta ma čaká dovolenka doma na východe. Voľné chvíle plánujem stráviť s priateľmi, výletmi do okolia Bratislavy, blogovaním a tvorením a inými vecami, ktoré s tým súvisia. Krátka dovolenka za hranicami Slovenska ma čaká až zaciatkom októbra. Okrem hore uvedeného, som si na leto 2015 pripravila aj zoznam kníh, ktoré by som v lete chcela prečítať.
Keďže leto sa už pravidelne spája s oddychom, aj môj knižný zoznam na leto 2015 pozostáva predovšetkým z kníh, ktoré považujem za oddychové. Pri zostavovaní zoznamu na leto 2015 som zo svojho zoznamu všetkých kníh, ktoré by som chcela čítať, vybrala tie s ľahšími témami, živé, veselé, zábavné, povzbudivé, či o láske. Hoci, nájde sa medzi nimi aj jedna, či dve výnimky. Ešte presne neviem koľko kníh sa mi v lete podarí prečítať, keďže leto ponúka aj množstvo iných úžasných možností ako stráviť voľný čas, knihy, ktoré budem toto leto čítať, si však budem vyberať práve z tohto zoznamu:
/
I don't have any special plans for summer 2015. I am going to spend it, just like the one a year before, mostly at work. There's only vacation I am going to spend at home in the east of Slovakia at the end of August and short vacation abroad is waiting for me at the beginning of October. I plan to spend my free summer time with friends, making trips to Bratislava surroundings, blogging and creating and doing other things related to it. Besides the above mentioned, I've prepared myself a list of books I'd like to read during summer 2015.
Since summer is traditionally associated with relax, my Summer Reading List 2015 too is composed of books I consider to be relaxing. From the list of all books I’d like to read, for summer 2015 I’ve chosen those with easier topics, lively, cheery, funny, refreshing or about love. There are some exceptions, though. I don’t know yet how many books will I be able to read this summer, since summer offers plenty of other fantastic possibilities of spending my free time but the books I will chose the books I’m going to read this summer from the list below:


LEAV, LANG: Lullabies - knihu poézie mám vo svojom zozname kníh na prečítanie už dlhšie. Ide v poradí už o druhú knihu poézie z pera tejto autorky. Knižku Love and Misadventure, ktorá je hlavne o láske, som prečítala ešte začiatkom roka. A teraz snáď konečne prišiel čas na ďalšiu z dvojice.
/
I’ve been having this book of poetry on my 'To Read List' for some time already. It’s a second book of poetry by this author. I’ve read the Love and Misadventure, which is mostly about love, at the beginning of this year. And now the time for the second book has eventually come.

SU, BERNIE & RORICK, KATE: The Secret Diary of Lizzie Bennet - túto skvelú adaptáciu románu Pýcha a predsudok od Jane Austenovej, ktorá vznikla aj v knižnej podobe po úspechu formátu na YouTube, pod názvom "The Lizzie Bennet Diaries", mám práve rozčítanú a keď sa do nej začítam, tak skutočne neviem prestať ;)
/
I am currently in the middle of reading of this amazing adaptation of Pride and Prejudice by Jane Austen, which builds on the success of the YouTube sensation called “The Lizzie Bennet Diaries”, and each time I start to read on, I’m simply unable to put it down.

MONTGOMERY, L.M.: The Blue Castle - vedeli ste, že Lucy Maud Montgomeryová napísala aj iné knihy ako len sériu o Anne zo zeleného domu? Možno hlúpa otázka, ale okrem snáď dvoch ďalších kníh, ktoré som dostala ešte ako dieťa, som skutočne netušila, že existujú ešte dve podobné, hoci menšie série kníh, ako bola tá o Anne. The Blue Castle (Modrý hrad) však nie je súčasťou ani jednej z nich. Je to samostatný román, príbeh 29-ročnej, a stále nezadanej Valancy Stirlingovej, hľadajúcej pravé životné šťastie.
/
Did you know that Lucy Maud Montgomery wrote also other books than only the series about Anne of Green Gables? Maybe stupid question but besides perhaps two other books I’ve been given as a child, I had no idea that two other, though smaller series than that about Anne do exist. However, The Blue Castle does not belong to neither of them. It’s a standalone novel about 29-years old, unmarried Valancy Stirling, searching for true happiness.

AUSTEN, JANE: Láska slečny Elliotovej / Persuasion - Jane Austenová samozrejme nesmie chýbať na mojom letnom knižnom zozname ;)
/
Jane Austen, of course, should not be missing from my summer reading list.

HERIBANOVÁ, TAMARA: Malá doba ľadová - a toto je jedna z tých výnimiek, ktoré sa vymykajú sfére ľahších tém, ktoré by mali dominovať môjmu knižnému zoznamu na leto 2015. Nadaná slovenská spisovateľka Tamara Heribanová sa v knihe zaoberá problémami, ktoré sa občas objavia v partnerskom živote.
/
This is one of the exceptions, written by talented Slovak writer Tamara Heribanova. In the book Tamara deals with partnership and problems that sometimes make their appearance among two people.

SMITH, BETTY: A Tree Grows in Brooklyn - a toto je druhá výnimka. Je ňou nádherný román o dospievajúcej Francie Nolan, pochádzajúcej z rodiny žijúcej v Brooklyne. Toto je jedna z kníh, na ktoré sa z tohto zoznamu teším asi najviac.
/
This is yet another exception. It is a wonderful novel about coming-of-age Francie Nolan coming from a family living in Brooklyn. This is actually one of the books I am looking forward to at most.

GAVALDA, ANNA: Pár gramov pohody / Breaking Away - populárnu francúzsku autorku Annu Gavaldu som si obľúbila hneď ako som sa začala boriť s francúzskym originálom zbierky poviedok Chcel by som, aby mňa niekto niekde čakal (v originály Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part). Napriek mojej iba mierne pokročilej francúzštine ma kniha veľmi oslovila. Anna Gavalda vo svojich knihách a poviedkach opisuje bežné životné situácie neobyčajným spôsobom: je priama, ironická, no aj zábavná a vtipná.
/
I’ve get to like the French writer Anna Gavalda right when I started to struggle with French original of the collected short stories “I Wish Someone Were Waiting for Me Somewhere”. In spite of my only intermediary French I was very appealed by the book. In her books and short stories, Anna Gavalda covers ordinary situations in unordinary way: she’s straight, ironic but funny and witty at the same time.

POTTER, ALEXANDRA: Kto je to dievča? / Who's That Girl? - priznám sa, že autorku, ani jej knihy veľmi nepoznám, ale ako to už pri niektorých knihách býva, zaujalo ma predovšetkým nádherné, farebné slovenské vydanie, s podtitulkom: "Predstavte si, že by ste mohli stretnúť svoje mladšie ja..."
/
I have to admit that I know neither the author nor her books. However, as it usually goes with books, I was captured most of all by beautiful and colourful Slovak edition, with subtitle on the cover: “Imagine that you could meet you younger self…”

MOYES, JOJO: Me Before You (Me Before You #1) - podobne je to aj v prípade Jojo Moyesovej. Len s tým rozdielom, že už som raz v časopise čítala úrivok z jednej jej knihy a tiež viem, že je obľúbenou autorkou mnohých žien. Preto by som si aj ja rada konečne prečítala jednu z jej kníh.
/
Same case as above with Jojo Moyes as well. Only with one exception that I’ve already read an extract from one of her books in a magazine, and I know that she is favourite author of many women. This is why I would like to eventually read one of her books.

PERKINS, STEPHANIE: Anna and the French Kiss (Anna and the French Kiss #1) - americkú spisovateľku Stephanie Perkins už poznám a to vďaka poslednej knihe z trilógie, s názvom Isla and the Happily Ever After (Anna and the French Kiss #3), ktorú som začala čítať skôr, ako som zistila, že ide o poslednú knihu zo série. Príbehy troch mladých párov sú však relatívne samostatné, takže v tomto prípade vôbec neprekáža, že som začala poslednou knihou ;) a môžem sa stále veselo a s rovnakým záujmom teraz pustiť do čítania prvej knihy ;)
/
I know the American Stephanie Perkins already, thanks to the last book of the trilogy named Isla and the Happily Ever After (Anna and the French Kiss #3), I started to read before I’ve realised that this is actually the last book of a trilogy. The stories of the three young couples are however pretty standalone, so in this case I did no harm by starting with the last book ;) and I can happily and with the same interest start to read the first book ;)

GAIMAN, NEIL: The Ocean at the End of the Lane - no a napokon sa na mojom knižnom zozname na leto 2015 ocitla aj kniha, ktorú som už síce čítala, ale je natoľko fantastická, že si ju jednoducho chcem prečítať znova :)
/
And finally, on my Summer Reading List 2015, there’s a book I’ve read already but it is so amazing that I simply have to read it again :)
Knižný úlovok / Book Haul: 06/2015

Share this PostPin ThisEmail This


Jún je prípravou na leto, a taký je aj môj júnový knižný úlovok. Jeho obsah som vyberala na základe toho, čo by som si najradšej prečítala počas letných dní. Vzbrala som si 2 knihy nádherné z vonku i z vnútra.
/
June is preparation for summer, and so is my June book haul. I've chosen it's contents on basis of what I would prefer to read during summer days. I've chosen two books, beautiful from the inside out.Mojou prvou voľbou, o ktorej som bola rozhodnutá, že musí patriť na môj letný čitateľský zoznam, je The Blue Castle od Lucy Maud Montgomeryovej. Vyrástla som na Anne zo Zeleného domu, ktora bola na Slovensku asi najznámejšia spomedzi Montgomeryovej postáv. Snívajúca no cieľavedomá Anna bola mojou obľúbenou postavou. Bolo to len nedávno, čo som zistila, že Lucy Maud Montgomeryová napísala okrem Anny aj veľa ďalších kníh a sérií. Na knihu The Blue Castle som na Goodreads našla len samé pozitívne a skutočne očarené hodnotenia, a preto nesmie chýbať ani na mojom čitateľskom zozname a už sa neviem dočkať, kedy sa pustím do čítania.
/
My first choice, I was sure it has to belong to my summer reading list, is The Blue Castle by Lucy Maud Montgomery. I grew up with Anne of Green Gables, probably best known here in Slovakia of all Montgomery's characters. Dreamy but ambitious Anne was my favourite character. Only recently, I've got to know that Montgomery wrote many other books and series besides Anne. For The Blue Castle I've found only positive and truly amazed ratings on Goodreads, and therefore it should noway miss on my reading list and I can't wait to start to read it.Mojou druhou voľbou bola rovnako mimoriadne pozitívne hodnotená kniha A Tree Grows in Brooklyn od Betty Smith. Hoci kniha patrí v americkej literatúre ku klasike, nikdy predtým som sa s ňou nestretla. To však nemení nič na fakte, že sa na tento dojímavý príbeh o dospievajúcej Francie Nolan mimoriadne teším.
/
My second choice was equally superlatively rated book A Tree Grows in Brooklyn by Betty Smith. Although the book belongs to the classic in American literature, I've never came across it before. However, this does not change the fact that I am really looking forward to read the moving story of  the coming-of-age Francie Nolan.Sunday, 28 June 2015

Neil Gaiman: The Ocean at the End of the Lane / Oceán na konci ulice

Share this PostPin ThisEmail This


Napísať recenziu knihy od Neila Gaimana, ktorý je mojim najobľúbenejším fantasy autorom (ako aj najobľúbenejším fantasy autorom tisícov a tisícov ľudí po celom svete), pre mňa znamená hovoriť o niečom, čo je zrejmé a tým aj zbytočné, ako hádzanie hrachu na stenu, či nosenie dreva do lesa. Ak máte radi fantasy, potom ste už na Neila Gaimana určite natrafili a netreba vám jeho tvorbu nijako bližšie predstavovať. Mnoho Gaimanových kníh však celkom nezapadá do fantasy, ale oveľa viac do žánru, ktorému sa hovorí magický realizmus: magický príbeh zasadený do reálneho sveta. A Oceán na konci ulice je jednou z nich. Ak ste však doposiaľ nemali tú česť a máte radi fantasy, či ešte len uvažujete nad tým, že by ste si mohli prečítať aj niečo z tohto žánru, no nie ste si celkom istí, či sa vám tento žáner bude páčiť, potom vám knihy Neila Gaimana vrelo odporúčam.
/
To write a review of a book by Neil Gaiman, who is my favorite fantasy writer (as well as favorite fantasy writer of thousands of people around the world), means for me like to state something obvious. If you like fantasy then you've certainly already came across Neil Gaiman and there's no need to introduce his works. Many Gaiman's books however do not fit the fantasy genre in but they fit rather in the genre called magical realism: magical story planted into real world. And The Ocean at the End of the Lane is one of them. If you haven't had the privilege to read Gaiman's books yet but you like fantasy, or you are pondering to read something from this genre but you are unsure if you will like it, then I warmly recommend you Gaiman's books.


V ten horúci piatkový večer, keď som začala čítať Oceán na konci ulice, samotnému čítaniu predchádzalo máčanie si opuchnutých nôh v lavóri so studenou vodou, sprevádzané relaxačným šumením vĺn z YouTube :) Až po chvíli mi zišla na um nečakaná asociácia s knihou, ktorú som sa chystala začať čítať: oceán v lavóri s vodou a útla knižka v mojej knižnici, s príbehom z pera výnimočného spisovateľa s neobmedzenou fantáziou.
/
On that hot Friday evening, when I started to read The Ocean at the End of the Lane, before starting to read actually, I was soaking my swollen feet in a basin with cold water accompanied by relaxing murmurs of the sea played from YouTube :) Only after a while an unexpected link with the book I was about to read occurred to me: the ocean in a basin and tiny book in my library, comprising story by an outstanding writer with unlimited imagination.

"I was not happy as a child, although from time to time I was content. I lived in books more than I lived anywhere else."


Oceán na konci ulice je príbehom, ktorý vznikol na základe spomienok Neila Gaimana na vlastné detstvo: dom, auto, záhradu, mesto, vlastný detský svet. Na tomto základe už potom Neil Gaiman rozvíja vlastnú fantáziu a to do smerov, výšok i hĺbok, aké dokáže vytvoriť jedine on. A stále necháva obrovský priestor aj pre fantáziu, otázky, domnienky, vysvetlenia a odpovede svojich čitateľov. To je úžasné majstrovstvo.
Hlavnou postavou a rozprávačom v jednej osobe, je muž v stredných rokoch, ktorý sa vracia do rodného mestečka, aby sa zúčastnil pohrebu. Po pohrebe ho cesta autom zláka ísť až na koniec ulice. Cestou sa pomaly rozpomína na svoje detstvo, až kým sa nedostane k farme na konci ulice. Sediac na lavičke pri rybníku si spomína na udalosti, ktoré sa odohrali keď mal sedem rokov. Rybník alebo oceán, patrí k farme rodiny, ktorú tvoria tri generácie Hempstockovských žien: Lettie, Ginie a stará pani Hempstocková. Najmladšia Lettie bola vtedy krátko jeho jedinou, no najlepšou kamarátkou, akú si mohol priať a prostredníctvom nej sa dostáva nielen do magického sveta, ale k samotnej podstate existencie. To sa však už dostávam k niečomu, čo treba objaviť pri čítaní samotnej knihy, aby to neznelo ako niečo úplne vytrhnuté z kontextu.
Mnoho vecí a skutočností v reálnom živote, ktoré považujeme za dané, nemenné a jasné, vyzerajú vo svojej podstate úplne inak ako ich vnímame - v skutočnosti sú niečím, či niekým iným. Presne ako rybník, či voda vo vedre, ktorá je v skutočnosti nekonečným oceánom. Alebo aj len niekoľko stranové vydanie Oceánu na konci ulice, a špeciálne to moje, medzinárodné, ktoré sa ľahko zmestí aj do mojej maličkej kabelky, a pritom obsahuje príbeh a otázky, ktoré vám zostanú v mysli ešte veľmi dlho po jej prečítaní.
/
The Ocean at the End of the Lane is a story based on Gaiman's recollections of his own childhood: the house, the car, the garden, the town and his own childish world. On this basis then Gaiman unwinds his own imagination in the ways, hights and depths only he can make. And he still leaves huge space for imagination, questions, speculations, explanations and answers of his readers. That is a great mastery.
The main character and narrator in one is a midle-aged man returning to his home town to attend a funeral. On his way back, he is lured to drive until the end of the lane. On the way there, he gradually recalls his childhood till he reaches a farm at the end of the lane. Sitting on a bench by a pond he remembers events that happened when he was seven. The pond or the ocean, belongs to a farm of a family composed of three generations of Hempstock women: Lettie, Ginie and Old Mrs Hempstock. The youngest Lettie was then for a while his only and the best friend he could wish for and with her he gets not only into a magical world but gets to the very essence of the existence. However, I am getting too far with this. You have to discover it by reading the book, so that it does not sound without a context.
Many things and facts in a real life which we consider to be given, unchanging and clear, actually look completely different as we perceive them - in reality they are something or someone different. Just like the pond, or water in a bucket, which is in reality an endless ocean. Or only a few pages edition of The Ocean at the End of the Lane, and especially the international one I have, which even fits into my tiny handbag, and still it comprises a story and questions that will remain on your mind for a long time after you are done with the book.

"Nobody actually looks like what they really are on the inside. You don't. I don't. People are much more complicated than that. It's true of everybody."


Gaiman sa v príbehu zároveň majstrovským spôsobom hrá s pamäťou a spomienkami. V živote sa nanešťastie občas stanú veci, na ktoré by sme najradšej zabudli. Niekedy túto službu urobí naše podvedomie za nás, inokedy nie. Avšak v živote je aj množstvo vecí a zážitkov, ktoré by sme si najradšej uchovali v pamäti čo najlepšie, no nie je nám dovolené si na ne spomenúť a už vôbec nie si ich trvalo pamätať. A čo ak sa v zákutiach našej mysle skrýva oveľa viac spomienok, ako si sme schopní zapamätať? Oveľa viac než sme ich prežili za celý svoj život, od narodenia až po súčasnosť. Čo ak v našom vedomí existuje ďaleko viac spomienok, ktoré sa nám však odkrývajú len v určitých momentoch a aj to len veľmi nejasne? Ako déjà vu? Čo ak v sebe nosíme nie rybník, ale celý oceán spomienok? Nie je možno aj vedecké skúmanie formou rozpomínania sa?
/
In the story Gaiman also masterfully toys with memory and recollections. In life, unfortunately sometimes happen things that we would rather forget. Sometimes our subconsciousness does us the favor and sometimes it didn't. However, in life there are also plenty of things and experiences we would like to keep in our memory as best as we can but we are not allowed to remember them not to remember them permanently at all. And what if in there are many more memories hidden in the corners of our minds as we are able to remember? Many more than we relieved in our whole life from birth till today. What if there's far more memories in our mind that reveal themselves only in some moments and only very darkly? Like déjà vu? What if we keep inside not a pond but a whole ocean of memories? Isn't scientific research maybe also some kind of remembering?


Je tiež úžasné a zaujímave, ako sa dve knihy, ktoré čítam súčasne (zväčša jednu v angličtine a druhú v slovenčine), alebo v slede za sebou, dokážu vzájomne dopĺňať. V čase čítania knihy Oceán na konci ulice, som mala rozčítanú aj zbierku článkov Martina Mojžiša z týždenníka .týždeň, v ktorých populárnou formou vysvetľuje fyzikálne zákony, s ktorými síce denno-denne prichádzame do kontaktu, no nikdy sa nad nimi bližšie nezamýšľame, alebo pre nás nefyzikov zostávajú nevysvetlené, či pochopené celkom nesprávne. V niekoľkých článkoch sa autor okrajovo dotýka aj teórií kvantovej fyziky a mechaniky. A práve vplyv týchto vysoko vedeckých teórií je aj jednou z otázok, položených Neilovi Gaimanovi v mimoriadne zaujímavom videu o knihe Oceán na konci ulice, ktoré pripájam na záver tejto recenzie.
/
It's also amazing and interesting how two different books I read at the same time (usually one in English and the other in Slovak), or in succession, can complement one another. In the time of reading The Ocean at the End of the Lane, I was reading a collection of articles by Martin Mojžiš from the Slovak weekly .týždeň, in which in popular way he explains the laws of physics, which we encounter daily but we do not muse on them closely, or they stay unexplained for us non-physicists or even wrongly understood. In some of the articles the author also touches the theories of quantum physics and mechanics. And precisely the influence of these highly scientific theories is also one of the questions posed to Neil Gaiman in an interesting video about The Ocean at the End of the Lane, which you can find at the end of this review.Po prečítaní ktorejkoľvek knihy od Neila Gaimana mám vždy chuť začať ju čítať odznova. Najprv ju dychtivo zhltnem, kapitolu po kapitole, a potom mám pocit, že si ju chce vychutnať ešte akosi lepšie - nielen nedočkavo chcieť poznať ďalší vývoj udalostí, ale vychutnať si ju ako celok, a zároveň veľmi detailne aj s tým, že už presne viem, ako skončí. V Gaimanových knihách je toho vždy oveľa viac, než len príbeh, vyvrcholenie a záver. A hoci túžim čítať a objavovať stále nové a nové knihy a príbehy, som si istá, že počas leta 2015 určite strávim pri knihe Oceán na konci ulice ešte niekoľko dní.
/
After finishing of any of the books by Neil Gaiman I feel like I would like to start to read all over again. First, I swallow it thirstily, chapter after chapter, and then I have the feeling that I want to enjoy it somehow better - not only want impatiently to know how the story is going to develop, but enjoy it as a whole as well as very thoroughly, even already knowing how it will end. In books by Gaiman there's still something more than only a story, culmination and the end. And though I desire to read and discover still new books and stories, I am sure that during Summer 2015 I am going to spend another few days by The Ocean at the End of the Lane.

Moje hodnotenie / My rating:Toľko moja recenzia a hodnotenie. Teraz už prenechám slovo samotnému Neilovi Gaimanovi a jeho odpovediam na niekoľko najlepších otázok z čitateľských klubov, ktoré čítali Oceán na konci ulice. Video naozaj stojí za pozretie ;)
/
That's all for my review and rating. And now I will pass the word to Neil Gaiman himself and to his answers to the best bookclub questions that read the Ocean at the End of the Lane. It's realy worth watching ;)Kniha Oceán na konci ulice vyšla aj v slovenskom preklade vo vydavateľstve Slovart. Ak máte chuť prečítať si ju v anglickom originály, môžeze si ju objednať od The Book Depository, s doručením zadarmo do celého sveta. Stačí kliknúť na link nižšie.
/
You can purchase The Ocean at the End of the Lane from The Book Depository, just by clicking on the link below and you can also enjoy a free worldwide delivery.
Saturday, 20 June 2015

Markus Zusak: Zlodejka kníh / The Book Thief

Share this PostPin ThisEmail This

Kniha, ktorej rozprávačom je Smrť, odohrávajúca sa v prostredí nacistického Nemecka.
/
The book, the narrator of which is the Death, set against the background of Nazi Germany.Toľko stručný opis základného rámca knihy, ktorý by ma celkom určite odradil vybrať si ju ako populárnu literatúru na oddychové čítanie. Až na to, že Markus Zusak dokázal na tomto základe vytvoriť jednu z najlepších kníh aké som kedy čítala.
/
That's short description of the basic framework of the book, which would for sure prevent me from choosing it as modern fiction for leisure reading. Except that Markus Zusak managed to create on this basis one of the best books I've ever read.


Kniha sa vyznačuje osobitým štýlom. Obsadenie smrti do úlohy rozprávača, poskytlo autorovi možnosť pozrieť sa na ľudské konanie z pohľadu outsidera, ktorý má na druhej strane možnosť sledovať ľudstvo a jeho konanie už niekoľko storočí. A túto možnosť využil Markus Zusak úplne naplno. Vecné komentáre pomenúvajúce veci pravým menom, s jemnou príchuťou žartu a irónie, pri ktorých má čitateľ pocit, že lepšie sa daná skutočnosť už postihnúť ani nedá.
/
The book has a specific style. Casting of the death in the role of the narrator, equipped Zusak with opportunity to view human acts from the point of an outsider, who on the other hand had the possibility to watch humanity and its actions for several centuries. And Zusak takes advantage of this possibility to the fullest. Matter-of-fact comments calling things by their proper names, with slight taste of joke and irony, when a reader gets the feeling that there's no better way to express the particular reality.

"A DEFINITION NOT FOUND IN THE DICTIONARY
Not-leaving: An act of trust and love, often deciphered by children."

"THE ONLY THING WORSE THAN A BOY WHO HATES YOU
A boy who loves you."Smrť v podaní Markusa Zusaka je v mnohých ohľadoch aj, a toto vás možno prekvapí, mimoriadne ľudská. Oveľa ľudskejšia než ľudia, ktorí v histórii spôsobili zločiny ako Adolf Hitler. Toto je Smrť, ktorá dokáže rozlíšiť rôzne odtiene tak dobra, ako aj zla.
/
The death by Zusak is in many ways, and this is what will probably surprise you, exceptionally human. Far more human than people that in the history caused crimes like those of Adolf Hitler. This is the death, who is able to distinguish different shades of both good and bad.


Zlodejka kníh je však v prvom rade knihou o neskutočnej sile slov. Slovo je mocná zbraň, dokáže zabíjať, ale aj zachraňovať a dať životu nový zmysel. Hlavnou postavou knihy je dievčatko Liesel, ktorá sa ako deväťročná dostáva do adoptívnej rodiny Hubermannovcov, žijúcich na chudobnej Himmel Strasse, v okrajovej časti Mníchova. Liesel je negramotná, no priťahovaná svetom slov a kníh, sa za pomoci svojho pestúnskeho otca, harmonikára a bytového maliara Hansa Hubermanna, postupne učí čítať aj písať. Dve činnosti, ktoré tak zásadne zmenia celý jej ďalší život a to tak v dobrom, ako aj hrôzostrašnom zmysle.
/
However, first of all The Book Thief is a book about great power of words. A word is a powerful weapon, able to kill s well as rescue and give life a new meaning. The main character of the book is a little girl Liesel. Liesel is 9-years-old when she arrives into her foster family of Hubermanns, living on poor Himmel Street in the outskirts of Munich. Liesel is illiterate, though lured by the world of words and books, with help of her foster father, accordionist and house painter Hans Hubermann, she learns to read and write. Two activities that will profoundly change her life both in a positive as well as in a horrific way.

"The words. Why did they have to exist? Without them, there wouldn't be any of this. Without words, the Führer was nothing. There would be no limping prisoners, no need for consolation or wordly tricks to make us feel better.
What good were the words?"

Popri zverstvách spôsobených nacistami, by sme takmer zabudli, že aj v nacistickom Nemecku žili obyčajní ľudia, ktorí chceli len pokojne žiť a s režimom nechceli mať nič spoločné, čo sa im ale kruto vypomstilo. V nacistickom Nemecku celkom určite žili aj ľudia podobní postavám z tejto knihy: deti, so svojim vlastným svetom, ako Liesel a jej najlepší kamarát Rudy Steiner; ľudia súcitiaci a obetaví ako Hubermannovci, či manželia Steinerovci, chrániaci vlastnú rodinu. Zločiny na ľuďoch, spáchané nacistami sa nedajú ničím zastrieť a nesnaží sa o to ani Markus Zusak. Markus Zusak predkladá skutočnosť vo všetkých jej rozmeroch.
/
Next to the atrocities committed by the Nazi, we would almost forget that even in the Nazi Germany, there were still ordinary people that only wanted to live in peace and didn't want to have anything to do with the regime, which cruelly rebounded on them. In the Nazi Germany, there certainly lived people similar to the characters from this book: kids with their own world like Liesel and her best friend Rudy Steiner; people compassionate and devoted like the Hubermanns, or Mr and Mrs Steiner, trying to protect their own family. Crimes against people committed by Nazis can't be covered by anything and Zusak don't even try to do so. Zusak presents the reality in all its dimensions.


Ako absolventku politológie ma určitým spôsobom láka každá beletria spojená s nejakým politickým režimom. Napriek tomu, a možno viac kvôli stručnému opisu z úvodu, som dlho otáľala nad kúpou a prečítaním si tejto knihy. Zlodejka kníh však rozhodne patrila na môj zoznam kníh na prečítanie. Hoci som typický pomalý čitateľ a prečítanie jednej priemernej knihy (cca 350-400 strán) mi bežne trvá aj celý mesiac, Zlodejku kníh som doslova hltala, niekedy aj pár kapitol naraz. Lákala ma a ja som sa večer čo večer, ráno čo ráno, tešila na čítanie. Majstrovskému štýlu Markusa Zusaka nechýba hádam nič. Niekedy čosi tají a mnohokrát prezrádza dej dopredu avšak neodrádza, ba presne naopak, láka prečítať si ešte jednu kapitolu. Alebo dve. Či tri? ;)
/
As a Political Science graduate I feel kind of attracted by fiction connected to some kind of political system. In spite of this, and maybe more due to the short description from the beginning, I've been hesitating to buy and read this book. However, The Book Thief was absolutely supposed to belong to my 'To Read List'. Although I am typical slow reader and it normally takes me even a month to read an average book (approx. 350-400 pages), I was swallowing The Book Thief, sometimes even several chapters in one session. It attracted me and every evening and every morning I was looking forward to read on. Zusak's masterful writing lacks perhaps nothing. Sometimes he keeps things hidden though many times he reveals next events but without discouraging, indeed the opposite, he attracts to read one more chapter. Or two. Or three? ;) 

Zlodejka kníh právom patrí do mojej knižnice a do imaginárnej police mojich obľúbených kníh. Je to nádherná kniha.
/
The Book Thief belongs rightly to my library and to the imaginary shelf of my favourite books. It's wonderful.

Moje hodnotenie / My rating:


Kniha vyšla aj v slovenskom preklade, vo vydavateľstve Ikar a nájdete ju hádam v každom kníhkupectve.


Ak by ste si chceli knihu prečítať v anglickom originály, tiež ju určite nájdete v takmer každom lepšom kníhkupectve. Avšak, ak by ste chceli aj čo to ušetriť a využiť aj poštovné zadarmo do celého sveta od The Book Depository, stačí kliknúť na tento link:
/
Buy The Book Thief from The Book Depository and get it with free worldwide delivery just by clicking on the link below:

buy the book from The Book Depository, free delivery


Monday, 8 June 2015

Darčekový knižný úlovok / The Gift Book Haul

Share this PostPin ThisEmail This


Na úvod príspevku malá hádanka: Čo je v balíčku?
Trocha hlúpa otázka, však? Čo asi môže byť v balíčku z príspevku zvanom "knižný úlovok". Jasné, sú v ňom knihy. Ale koľko? Aké presne? A prečo sú v balíčku?
Aj odpoveď na poslednú otázku prezrádza už samotný názov príspevku. Je to darček. Nájsť odpoveď na dve predchádzajúce otázky, je však už o niečo zložitejšie. Skúsený knihomoľ by možno zvládol aj odpoveď na prvú z nich, nájsť ale odpoveď na tú druhú je však v tomto stave takmer nemožné. A preto vás už nebudem dlhšie naťahovať a odpoveď na obe zostávajúce otázky odhalím naraz, jediným obrázkom.
/
At the beginning of the post a small riddle: What's inside of this package?
A bit stupid question, isn't it? What else could be in a package from a post called 'book haul'. Of course there are books inside. But how many? What books exactly? And why are they wrapped?
Also the answer to the last question reveals the very title of this post. It's a gift. However, it is a bit of a brain-teaser to find the answers to both of the prior questions. An experienced bookworm could possibly guess the first one correctly. However, it is almost impossible to find the answer to the second one at this stage. That's why I won't keep you in suspense any longer and I am going to reveal the answer to both questions with only one single picture.V balíčku sú, presnejšie povedané boli (v čase písania tohto príspevku je balíček už otvorený a knihy sú na opačnom konci Slovenska) dve majstrovské knihy: Zlodejka kníh od Markusa Zusaka a Stehlík od Donny Tartt. Balíček som darovala mojej mame. K hociktorému z jej sviatkov je síce ešte stále dosť ďaleko, ako knihomoľa ma však obe knihy uchvátili až natoľko, že som nemohla už dlhšie čakať a musela som jej ich kúpiť. Obe knihy som ja prečítala v anglickom originály (v čase písania tohto príspevku finišujem Zlodejku kníh). Vlastne takmer všetky knihy od anglicky píšucich autorov čítam najradšej v originály. A tu vzniká problém, najmä pre moju mamu, ktorá vždy ľutuje, že nemôže čítať moje knihy, keďže po anglicky nevie.
Po prečítaní Stehlíka v angličtine, som sa už nevedela dočkať na koniec mája, kedy kniha konečne vyšla aj v slovenskom preklade a mohla som ňou potešiť aj moju mamu.
Zlodejka kníh ma zaujala hneď po niekoľkých stranách a keď som si všimla, že vydavateľstvo Ikar oslavuje svoje 25-te narodeniny zľavou 12% na všetky svoje knihy, vedela som, že toto je ten správny čas, aby som sa mame postarala o ďalšie skvelé čítanie.
/
There are, or better said, there were (at the time of writing of this post, the package has already been opened and the books are on the other end of Slovakia) two masterful books in the package: The Book Thief by Markus Zusak and The Goldfinch by Donna Tartt. I gave the package to my mother. There's still plenty of time till any of her celebrations, but as a bookworm I've been mesmerized by both books so much that I couldn't wait any longer and I simply had to get them for her. I've read both books in English (at the time of writing of this post I am finishing The Book Thief). Actually, I prefer to read all books written by English writing authors rather in the original. And this is where the problem emerges for my mother, always regretting that she is unable to read my books, because she doesn't speak English.
After reading The Goldfinch in English, I cannot wait for the end of May, when Slovak translation of the book has finally been published, and I could please my mother with it.
I was mesmerized by The Book Thief after few pages and when I've noticed that one of our Slovak publishers called Ikar is celebrating its 25th birthday with 12% discount on their books, I knew that this is the right time to provide my mom with another excellent reading.


Obe knihy majú okrem (v tomto prípade) spoločného balenia, spoločné aj niečo viac. Liesel z filmovej verzie na obale knihy má takmer identický pohľad ako stehlík pripútaný retiazkou ku kŕmidlu. Pohľad spútanosti tragickými udalosťami, ktoré nemožno ovplyvniť, či už je to vojna alebo teroristický útok. Obe hlavné postavy: Theo Donny Tarttovej a Liesel Markusa Zusaka majú niečo, na čom doslova lipnú: Liesel knihy a Theo obraz. No a ešte jedna spoločná črta: obe knihy sú majstrovsky napísané.
/
Both books have, besides (in this case) one package, also something more in common. Liesel from the movie adaptation on the cover of the book has almost identical sight with the goldfinch chained up to its feeder. The sight of confinement by tragic circumstances, they are unable to influence or change, whether it is war or a terrorist attack. Both main characters: Tartt's Theo or Zusak's Liesel have something they stick to: Liesel has books and Theo his picture. And both books are masterfully written. And another common feature: both books are masterfully written.


Už teraz som si istá, že Stehlík a Zlodejka kníh budú patriť k mojim knižným hviezdam tohto roka a dúfam, že rovnako si ich obľúbi aj moja mama.
/
Even now I am completely sure that The Goldfinch and The Book Thief are going to shine among my bookish stars of this year, and I hope that my mother will enjoy them as well.


Wednesday, 3 June 2015

Postup: Bodkovaná nástenka / DIY: Golden Polka Dot Pinboard

Share this PostPin ThisEmail ThisToto je môj vôbec prvý foto postup v živote, takže pravdepodobne nebude úplne dokonalý, ale budem sa snažiť spracovať ho čo najlepšie. Počas samotnej výroby nástenky som prišla na niekoľko zlepšení, ktoré spomeniem v texte. Fotiť a zároveň pracovať, tiež nebolo jednoduché, preto prosím berte moje fotografie ako viac-menej ilustračné a riaďte sa hlavne textom. Samotná výroba nástenky nie je vôbec zložitá, takže ju zvládne každý ;)
/
This is my very first DIY instruction ever so it probably won't be perfect but I will try to do my best with it. In the course of making of the pinboard I've discovered some ways on how to make things better that I am going to mention in the text. It was pretty tough to work and take pictures at the same time, so please consider my pictures to be more or less illustrative and primarily follow the instructions. The making of the pinboard itself is pretty easy so that everyone can manage to make one ;)Príbeh bodkovanej nástenky / The Polka Dot Pinboard Story


Tak ako za všetkým v mojom živote (a na tomto blogu ;), aj za bodkovanou nástenkou sa skrýva príbeh. A túžba zavesiť si v novom podnájme na stenu pár obrázkov, ktoré by zútulnili moju izbu.
Keď som sa sem takmer pred rokom nasťahovala, po zmontovaní nových kusov nábytku, jeho popresúvaní, upratovaní a vybalení sa, mi konečne pripadla aj jedna milá a príjemná aktivita a to zútulnenie novej izby. V predchádzajúcom podnájme som mala na stenách zavesených niekoľko zarámovaných obrázkov. A tu som narazila na problém. Majitelia mi neodporúčali nabíjať do stien žiadne klince, keďže bytovka bola pravdepodobne postavená z nekvalitných panelov, ktoré sa aj pri malom zásahu mrvia a opadávajú. Až potom som si všimla, že v celom byte nie je zavesený jediný obraz, či polica. Škaredá diera v stene, ma odradila až natoľko, že som bola takmer rok schopná prežiť v izbe s holými stenami. Hoci som sa s týmto stavom nikdy celkom nezmierila a pri pohľade na každú nádherne vyzdobenú stenu, začali mojou hlavou blúdiť myšlienky ako by sa aj v mojej izbe dalo predsa len niečo zavesiť.
/
Just like behind everything in my life (and on this blog ;), there's a story behind the Golden Polka Dot Pinboard as well. And my desire to hang a couple of pictures on the wall in my new rented room.
When I moved in almost a year ago, after new pieces of furniture had been assembled and moved, after the room had been cleaned and my things unpacked, finally one nice and pleasant activity fell upon me: to design my new room. I used to have some hinged framed pictures in my previous lodging. And this is where I encountered a problem. The owners of the apartment didn't advise me to nail the pictures on the wall, since the building has probably been made of inferior panels, that even with a small intervention crumble and fall off. Even then I've realised that there's no single hinged shelf or picture in the whole flat. Ugly hole in the wall discouraged me to that extent that I've been able to live in a room with bare walls for almost a year. However, I've never resigned to this state of things and each time I saw some beautifully designed wall, I started to ponder on how to hang something in my room after all.

Pinterest je pre mňa neustálym zdrojom inšpirácie a nových nápadov a veľmi často vzniknú moje vlastné nápady až potom, čo sa v mojej mysli skombinuje niekoľko obrázkov, ktoré ma tam zaujmú. Presne tak tomu bolo aj v prípade bodkovanej nástenky.
Zdroj inšpirácie č. 1: Už dlhšie som sa pohrávala s myšlienkou použiť na zavesenie čohosi, obojstrannú lepiacu pásku. Moje v skle zarámované obrázky na to neboli príliš vhodné: trocha ťažké a nie som si celkom istá tým, ako by obojstranná lepiaca páska fungovala v kombinácii s klipmi držiacimi sklo.
Zdroj inšpirácie č. 2: Aj mne učarovali, v bytovom dizajne teraz tak populárne: čisté línie, biela farba, najmä v kombinácii s lesklou zlatou, lesklou medenou, či zlatoružovou, a tradičnejšími farbami ako je čierna, sivá, fuchsiová, či pastelové odtiene. Pripočítajme ešte číre materiály (sklo, plast) a výsledný efekt je dokonalý. Veľa úspešných žien sa pri zariaďovaní a vybavení svojich kancelárií, necháva inšpirovať kolekciou kancelárskych potrieb od Kate Spade, ktorej dominujú už vyššie uvedené kombinácie bielej so zlatou, číre materiály, bodky a pásiky. Všetko veci, pri ktorých zostávam v nemom úžase nielen pri pohľade na ich ceny, ale aj s vedomím, že primárnou požiadavkou na kancelárske potreby je ich funkčnosť, pričom mnohé sa po čase pokazia, zlomia, či inak poškodia. Zvlášť si neviem celkom predstaviť, že by som mala zopínať papiere zlatou zošívačkou od Kate Spate. To však nič nemení na fakte, že ide o nádherné dizajnové doplnky.
/
Pinterest is constant source of inspiration and new ideas  for me and quite often my own ideas use to emerge only after several interesting pictures combine in my mind. This is exactly how it was in case of the Golden Polka Dot Pinboard.
Source of Inspiration no. 1: I've been toying with the idea of using a double sided tape to hang something. It wasn't very useful for my glass framed pictures: a bit heavy and I wasn't sure how will the double sided tape work in combination with clips holding the glass.
Source of Inspiration no. 2: I am also bewitched by clean lines, white colour, mostly in combination with shiny gold, shiny copper or rose gold, and with more traditional colours like black, grey, fuchsia or pastel hues, nowadays so popular in home design. Add some transparent materials (glass, plastic) and the final effect is just perfect. Many successful women, when furnishing their office, get inspired by collection of office supplies by Kate Spade, dominated by above mentioned combinations of white and gold, transparent materials, dots and stripes. All things that make me stare in silent awe not only seeing the prices but also knowing that the primary requirement for office supplies is their functionality, while many get broken or get otherwise damaged after some time. In particular, I can't imagine to staple papers with golden stapler by Kate Spade. However, this changes nothing on the fact that they are beautiful design desk accessories.


Zdroj inšpirácie č. 3: Nápad na výrobu nástenky z korkových jedálenských podložiek z IKEI, od Peggy Wang z Buzzfeed.com: 37 Clever Ways To Organize Your Entire Life With Ikea
A odtiaľ bol už len krok k tomu, aby sa v mojej mysli zrodil nápad na bodkovanú nástenku. Chýbal už len...
Zdroj inšpirácie č. 4: Jedného dňa som na Pintereste našla postup, ako dizajnovo ozvláštniť kanceláriu veľkými zlatými bodkami nalepenými na stenu, od blogerky Lauren Conrad: Office Makeover: Our LC.com Décor Updates
A tak sa v mojej mysli zrodil nápad vytvoriť si v izbe zlatú bodkovanú nástenku. A tu je postup, ako si ju doma môžete vyrobiť aj vy :)
/
Source of Inspiration no. 3: The idea to make a pinboard out of cork glass mats from IKEA, by Peggy Wang from Buzzfeed.com: 37 Clever Ways To Organize Your Entire Life With Ikea
And from here, there was only one step towards the idea of the Polka Dot Pinboard. I missed only...
Source of Inspiration no. 4: One day I found on Pinterest the instructions on how to refurbish an office with large golden dots pasted on the wall, by blogger Lauren Conrad: Office Makeover: Our LC.com Décor Updates
And that's how an idea to make the Golden Polka Dot Pinboard in my room came into existence. And here are the instructions so you can make yourself one as well :)Materiál / Tools and Materials


Na výrobu bodkovanej nástenky budeme potrebovať:
 • Okrúhle korkové podložky pod poháre. Počet závisí od veľkosti nástenky. Na výrobu tej mojej, som použila 25 kusov podložiek s priemerom 10 cm.
 • Lakovací sprej zlatej farby. Samozrejme, ak chcete, aby mali vaše bodky inú farbu, smelo vyberajte tú, ktorá je vám najbližšia. Treba však mať na pamäti, že korok má zrnitý povrch, ktorý bude aj po nalakovaní viditeľný. Ja som na svoju nástenku použila matný metalický, akrylový lak zlatej farby, pomerne drahý, no existujú aj oveľa lacnejšie alternatívy.
 • Staré noviny. Ako podklad pri lakovaní (aby všetko okolo zostalo čisté ;)
 • Obojstrannú lepiacu pásku. Zoženiete v obchode so stavbárskym materiálom.
 • Nožnice na strihanie obojstrannej lepiacej pásky.
 • Tvrdú ceruzku, minimálne HB a viac. Mäkšia zanecháva veľa šmúh a mali by ste viac starostí pri finálnom gumovaní steny.
 • Pravítko alebo iný nástroj na meranie. Ja, ako majster krivých čiar a nakrivo nalepených plagátov, som si pre istotu zaobstarala vodováhu ;)
 • Rukavice. Zídu sa pri lakovaní, minimálne na prst, ktorým budete držať rozprašovač.
 • Gumu. Na obrázku nie je, ale bude potrebná na vygumovanie pomocných čiar na stene.

To make a Golden Polka Dot Pinboard we will need:
 • Round cork mats. Quantity depends on how large pinboard you want to make. To make mine, I used 25 pieces at a 10 cm diameter.
 • Gold spray paint. Of course, if you want your dots to have a different colour, you are free to chose the colour you like the most. However, keep in mind that cork has a grainy surface that will stay even after several coats of varnish still visible. For my pinboard I used matte gold, metallic acrylic spray paint, rather expensive but there are plenty of other cheaper options.
 • Old newspapers. To protect the surface (so that everything stays clean ;)
 • Double sided adhesive tape. You can find it in a store with general building materials.
 • Scissors to cut the double sided adhesive tape. 
 • Hard pencil, at least HB or harder. Softer pencil is too messy and it will cause you more trouble by final erasing of  the ledger-lines.
 • Ruler or some other measuring tool. Me, as a champion of awry lines and awry hung posters, I bought myself a water-level just in case.
 • Gloves. They get handy while varnishing, at least for the finger you are going to use to press the sprayer.
 • Eraser. It is not on the picture, however you are going to need it to erase the ledger-lines on your wall. 


Postup / Instructions


Na zem (odporúčam lakovať na čo najväčšom priestore kde môžete naokolo zničiť lakom čo najmenej vecí, ak by vám náhodou niečo nevyšlo ;) U mňa bol tento priestor jedine na podlahe mojej izby) si rozložte novinový papier tak, aby sa jednotlivé listy prekrývali a zabránili ste zašpineniu povrchu pod ním. Na novinový papier poukladajte korkové podložky, čo najbližšie k sebe a k stredu podkladu z novinového papiera. Dbajte na to, aby sa jednotlivé podložky neprekrývali a nechajte medzi nimi aj málinko miesta, aby sa pri lakovaní pokryli aj ich okraje.
/
Place newspaper sheets on the ground (I suggest you to do the varnishing part on the largest space possible, where you could damage by varnish the least amount of things, just in case something goes wrong ;) For me the only such a space was on the floor of my room) so that they overlay and prevent the surface under from getting dirty. Place the cork mats on the newspaper sheets, as close to each other and to the center of the newspaper base as possible. Take care that no mats overlap and leave a small space between them, so that the edges get covered with varnish as well.


Na povrchu korkových podložiek zvykne zostať jemný povlak rozdrveného korku, ktorý vznikol jeho mrvením v obale a pri manipulácii s tovarom. Rukou jemne očistite povrch každej podložky.
/
The surface of the cork mats use to be covered with slight crumbled grains of cork, caused by its crumbling in package and during manipulation with the product. Clean slightly the surface of each of the mats with your hand.


Z laku sa pri použití uvoľňuje riedidlo, a preto ak ste v miestnosti, pred lakovaním, počas neho i po ňom, nechajte okno otvorené dokorán, prípadne si okolo nosa a a úst zaviažte šatku. 
Oblečte si niečo, čoho vám nebude ľúto, ak to náhodou zničíte lakom. Moje domáce tepláky skončili so zlatým lemom ;) Ak používate lak po prvýkrát (ako ja ;), pred použitím si pozorne prečítajte návod. Pred aplikáciou bude pravdepodobne potrebné plechovku nejaký čas potriasť, aby sa jej obsah dostal do pohybu a všetky zložky sa poriadne premiešali. Nasaďte si rukavicu. Bude stačiť, ak si ňou zakryjete iba prst, ktorým budete držať rozprašovač. Ak si dáte rukavicu na celú ruku, po čase budete mať väčší problém udržať plechovicu. Pri lakovaní držte sprej v primeranej vzdialenosti, cca 15-20 cm nad povrchom. Snažte sa sprejovať kolmo na povrch, aby sa pokryli aj bočné strany korkových podložiek.
/
Spray paint emanates thinner when used, and so if you are in a room, leave the window open wide before, during and after varnishing, or you may as well cover your nose and mouth with a scarf. Put on something you won't regret when it gets spoiled with spray paint. My home sweatpants ended up with golden hem ;) If you are going to use the spray paint for the first time (just like me ;), read the instructions properly before using it. Probably you will have to shake the tin for a while, so that the contents are put in motion and all ingredients get mixed properly. Put on a glove. It will suffice if you cover just the finger with which you are going to press the sprinkler. If you put a glove on your whole hand, after some time you will probably have to struggle to hold on the tin. When varnishing, hold the spray paint tin in appropriate distance of approx. 15-20 cm above the surface. Try to spray verticaly to the surface, in order to cover sides of the cork mats as well.Povrch korku bude potrebovať minimálne 2 vrstvy laku. Preto chvíľu počkajte kým lak zaschne (doba sa u rôznych druhov laku môže líšiť) a aplikujte ďalšiu vrstvu.
Podložky nechajte schnúť po dobu stanovenú výrobcom laku v návode na obale. No a kým nám podložky schnú, na stene si zatiaľ môžeme odmerať a nakresliť mriežku, do ktorej budeme nalepovať bodky.
/
Cork surface will need at least two coats of spray paint. Wait for a while till the spray paint gets dry (the time for different kinds of spray paint may vary) and apply another coat.
Let the mats get dry according to the time specified by the manufacturer of your spray paint. And while mats are drying, we can draw a grid on the wall, into which we are going to hang our dots.


Na úvod tejto časti považujem za potrebné uviesť, že som merací a počítací antitalent.
Tak to by sme teda mali. Poďme merať :)
Plán mojej nástenky vyzeral nasledovne: podložky s priemerom 10 cm umiestnim cikcakovito, pričom zvislo a vodorovne bude medzi každou rovnako 10 cm. To znamená, že rozmery nástenky budú 70x70 cm. Najprv som si zvislou čiarou naznačila ľavý okraj nástenky. Vodováha mi pomohla urobiť ju aj bez ďalších meraní kolmú so zemou.
/
In the beginning of this section, I consider necessary to mention that I am left-handed for all activities involving measuring and counting. OK, that's it. Let's go measuring :)
The plan for my pinboard was as follows: I will place the mats at a 10 cm diameter zigzag, while I will leave vertically and horizontally 10 cm gap between each one. That means that dimensions of my pinboard will be 70x70 cm. First, I drafted left border of the pinboard with a pencil. The water-level helped me to make it vertical to the ground, even without further measuring.Potom som priložila vodováhu k hornému okraju budúcej nástenky a naznačila som horný okraj. Rovnako som postupovala aj pri naznačení spodného okraja. Po odmeraní 70-tich centimetrov na spodnom a hornom okraji, som už len zvislou čiarou spojila pravé konce horného a dolného okraja.
/
Then I put the water-level on the top border of my future pinboard and I drafted the top border line. I also did the same for the bottom border. Having measured 70 centimetres on the bottom and top edge, I only linked the right endings of the top and bottom lines.


Po načrtnutí okrajov nástenky, som si ju rozdelila na mriežku pozostávajúcu z 10x10 centimetrových štvorcov, to ktorých budem na striedačku vlepovať nalakované podložky.
/
After borders of the pinboard were drafted, I divided it into a grid of squares of 10x10 centimetres, to which I will paste the varnished mats by skipping every second square.


Po zaschnutí korkových podložiek som na zadnú stranu každej z nich postupne nalepila odstrihnutý štvorček obojstrannej lepiacej pásky.
/
After the cork mats got dry I pasted on the back side of each of them a cut rectangle of the double sided tape.


Pred priložením na stenu odlepíme zo štvorčeka ochrannú fóliu, podložku napasujeme rovnomerne do určeného štvorca na stene a poriadne pritlačíme.
/
Before pasting them on the wall, remove the protective paper from the rectangle, place a mat on the wall so that it suits into a given rectangle and press it to the wall properly.


Takto postupne nalepíme na stenu všetky podložky.
/
This is how we gradually paste all mats on the wall.


Po nalepení všetkých podložiek prichádza na rad pre mňa najhoršia fáza: gumovanie pomocných čiar.
/
After hanging all mats, there comes the part I hated the most: erasing of the ledger-lines.


Ale potom: Voilà! Moja prvá nádherná kreácia, prostredníctvom ktorej si môžem na stenu konečne pripnúť veľa krásnych obrázkov je hotová! :)
Ako si zaplniť nástenku zaujímavými a nápaditými vecami, spracujem v ďalšom z mojich kreatívnych príspevkov.
/
But after that: Voilà! My first wonderful creation, thanks to which I can finally hang a lots of beautiful pictures is done! :)
In my next creative post I am going to tell you how to fill your pinboard with interesting and inventive things.