Saturday, 16 January 2016

PRÁVE MÁM RADA / CURRENTLY LOVING #2

Share this PostPin ThisEmail This


Hoci mám vo zvyku čítať vždy zároveň jednu anglickú a jednu slovenskú knihu, momentálne čítam súčasne dve anglické knihy. Obe som si našla pod vianočným stromčekom.
Jednou z nich je kniha The Snow Queen and Other Winter Tales, z nádhernej edície vydavateľstva Barnes&Noble, viazaná v koži. Je to zbierka, ktorá obsahuje príbehy od takých literárnych majstrov ako Hans Christian Andersen, bratia Grimmovci, Charles Dickens, Louisa May Alcott, Oscar Wilde, Andrew Lang, či Alexandre Dumas. Kniha je ideálnym čítaním na dlhé zimné večery pod teplou dekou a s hrnčekom horúceho nápoja. Keďže je už po vianočných sviatkoch, z knihy si na čítanie vyberám hlavne zimné príbehy a tie s vianočnou tématikou si nechávam až na záver tohto roka :)
Ďalšou vynikajúcou knihou, ideálnou na dlhé, zimné večery, ktorú ale netreba bližšie predstavovať, je Harry Potter. Práve čítam tretiu zo série siedmych kníh. Harryho Pottera čítam po prvýkrát a veľmi si túto skutočnosť, tak závidenú fanúšikmi Harryho Pottera, užívam. Knihy sú fantastické a na mňa ešte stále čakajú štyri ďalšie :)

English
Though I use to usually read one English and one Slovak book at the same time, currently I am reading two English books. I found them both under my Christmas tree.
One of them is The Snow Queen and Other Winter Tales, from the wonderful leather-bound series of Barnes&Noble publishing. It's a collection of stories by such masters like Hans Christian Andersen, the Grimm brothers, Charles Dickens, Louisa May Alcott, Oscar Wilde, Andrew Lang, or Alexandre Dumas. The book is ideal reading for long winter evenings, under warm blanket and with cup of hot beverage. Since it's already after Christmas, I pick rather winter stories and I leave the Christmas ones for the end of this year :)
Another outstanding book, destined for long winter evenings, which I don't need to introduce, is Harry Potter. Currently reading the third book Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. I am reading Harry Potter for the first time and I am enjoying this fact, so envied by Harry Potter fans, very much. The books are terrific and there are still four books waiting for me :)Zdroj/Source: Twitter / www.rtvs.sk

Decentný a vyrovnaný prejav, príjemný hlas z rádia, a od zimy 2015 aj nová tvár na televíznej obrazovke, to je mladý moderátor a redaktor, Michal Katuška. A už len tak mimochodom aj môj kamarát a spolužiak z politológie, čo je v podstate veľmi dôležité, keďže jeho politologické vzdelanie a živý záujem o veci verné, ho predurčuje pasovať sa s veľkými témami. Keďže sme s Michalom bývalí spolužiaci, tak som mala skvelú možnosť zažiť ho nielen počas jeho vysokoškolského štúdia, ale z času na čas aj teraz, najmä pri spoločných stretnutiach so spolužiakmi. Michal je aj bez predchádzajúcej prípravy skvelým rozprávačom, ktorého vždy rada počúvam s veľkým záujmom.
Jeho rozhlasová kariéra začala krátko po skončení magisterského štúdia, keď v decembri 2010 nastúpil do Slovenského rozhlasu na pozíciu redaktora regionálneho spravodajstva. Počas tohto obdobia na sebe neustále tvrdo pracoval, zaujímal sa o dianie na Slovensku i vo svete, každý večer po práci si trénoval prejav, čítal nahlas príspevky svoje aj kolegov, nahrával sa, a potom počúval, kde urobil chybu. Tak sa necelý rok po prijatí do Slovenského rozhlasu dostal aj za živý mikrofón do štúdia - začal moderovať krátke správy na Rádiu Regina, neskôr aj celý žurnál a tiež hodinovú diskusnú reláciu Klub komunálnej politiky. V roku 2013 ho Braňo Dobšinský, vtedajší šéf spravodajstva v rozhlase vzal do domácej redakcie. Začal sa venovať veľkým témam, ktoré sú mu aj vďaka politologickému vzdelaniu blízke. Rok 2013 teda začínal ako redaktor domáceho spravodajstva a končil ho už aj ako moderátor aktuálnej publicistickej relácie K veci, moderátor Rádiožurnálu Rádia Slovensko a moderátor relácie Z prvej ruky. Bolo to obdobie, kedy v práci trávil dvojciferné počty hodín a domov sa často chodil len na pár hodín vyspať. Dnes sa sústreďuje predovšetkým na svoju prácu redaktora, moderátora K veci a od zimy moderuje aj ranné a poludnajsie správy RTVS v televízii.
A čo Michala Katušku na práci redaktora a moderátora baví a priťahuje najviac? To Vám prezradí samotný Michal Katuška: "Práca ma nesmierne baví, je veľkou cťou a zároveň veľkou vnútornou motiváciou prinášať ľuďom vecné spravodajstvo o dianí v tejto krajine. Dávať politikom otázky, na ktoré musia, no nie vždy chcú odpovedať. Každý pracovný deň vyzerá inak. Jeden deň som s mikrofónom u bezdomovcov, ďalší na Úrade vlády. Kým je v človeku zvedavosť, tak to má zmysel robiť."

Počúvajte a sledujete na RTVS:

Rádio Slovensko:
K veci - publicistická diskusná relácia na aktuálne spoločenské témy, naživo každý pracovný deň o 18:18, alebo v archíve Rádia Slovensko: link tu

Jednotka:
Ranné správy RTVS - naživo každý pracovný deň o 8:00, alebo v archíve Jednotky: link tu
Správy RTVS - naživo každý pracovný deň o 12:00, alebo v archíve Jednotky: link tu

English
For English speaking readers of this blog, this part is about Michal Katuška - young newscaster and reporter of the Radio and Television Slovakia (RTVS), of decent and composed appearance, pleasant voice from the radio and since winter 2015 also a new face of a TV screen. And by the way also my friend and fellow student from Political Science, which is quite important since his Masters Degree in Political Science and avid interest in public affairs predestines him to tackle great topics. Since we are former classmates I had a great opportunity to experience Michal not only during his university studies, but from time to time also now especially during our gatherings of classmates. Michal has a pleasant voice, and even without previous preparation is a great storyteller, whom I always like to listen with great interest.
Shortly after completing his degree in 2010, he started to work as a regional news editor in Slovak Radio. During this time he worked hard, was interested in local and international events, every evening after work started another shift for him since he was practising speech, reading aloud his own contributions and those of his colleagues, recording himself and then listening his own speech checking for mistakes he made. After nearly a year, he was allowed to present live - read short news on one of the regional radio stations, later the whole main news and an hour-long discussion programme about communal politics in Slovakia. In 2013 he moved to the national news section and started to deal with big topics that have always been, also thanks to his university degree, very close to him. He started the year 2013 as a reporter of national news and ended it as a presenter of a programme about current affairs, presenter of the main news and presenter of a discussion programme on the political, civil and social topics of the day. During this time he used to spend double-digit hours at work and went home only to sleep for few hours. Nowadays he concentrates mainly on his job of reporter and presenter and from winter 2015 also on his job as an anchorman of the RTVS Morning News and RTVS News at noon in the TV.
And what likes Michal and attracts him about the work of editor and presenter the most? This will tell you Michal himself: "I immensely enjoy the work, which is a great honor as well as great personal motivation to bring objective news about what is happening in this country. To ask politicians questions that they have to, but do not always want to answer. Every working day is different. One day I am with a microphone with the homeless, next day in the Government Office. As long as you are curious, it is still worth to do."V pondelok 11. januára som dostala nádherné prekvapenie, ktoré pre mňa pripravila moja najlepšia kamarátka s rodinkou. Keďže je momentálne na materskej a plne sa venuje svojmu trojmesačnému synčekovi, nemá veľa času na nakupovanie darčekov, čo však ale neznamená, že sa nevie vynájsť a vynájsť sa tým úplne najúžasnejším spôsobom. Vynašla sa aj na Vianoce, keď mi darovala rukou napísaný poukaz na nákup kozmetiky od jednej našej spoločnej známej, ktorá žije v Taliansku. No a na moje meniny si pre mňa pripravila prekvapenie v podobe výnimočného dezertu, zloženého z čerstvých jahôd poliatých pravou belgickou čokoládou a posypaných rôznymi príchuťami. Dezert v peknej krabičke previazanej saténovou mašľou mi priniesol milý pán kuriér priamo od výrobcu a podal mi tak balíček, ako aj všetky dôležité informácie o čerstvom darčeku a jeho spotrebe, a napokon mi aj sám zaželal všetko najlepšie k meninám. Keďže som už bola veľmi zvedavá, priloženú malú, zlatú obálku som otvorila ešte vo výťahu a pod tromi písmenami som rozlúštila iniciály mien troch členov mladej rodinky :) Mala som slzy na krajíčku, keďže tak nádherný a do najmenších detailov premyslený darček som na meniny ešte nedostala. Ďakujem D&E&F <3
Výrobcom nielen týchto delikátnych dezertov, ale aj nádherných ovocných kytíc (jednu som už tiež mala možnosť zahliadnuť aj naživo vo výťahu v práci), je spoločnosť Chutné kytice a tu je ich stránka: http://www.chutnekytice.sk/ Dezerty a kytice si je možné objednať telefonicky, cez internet alebo aj osobne v ich obchode v Bratislave - Trnávke. Je to fantastický darček pre človeka, ktorého chcete potešiť niečím výnimočným.

English
On Monday 11th January I received a wonderful surprise, prepared for me by my best friend with her family. Since she is on maternity leave now and fully devoted to her three-month son, she doesn't have much time to buy presents, though this doesn't mean that she couldn't cope with it and cope with it in the best possible way. For Christmas she managed to give me a handwritten voucher for purchase of cosmetics from one of our common friends, who lives in Italy. And for my name-day she prepared for me surprise in form of a special dessert, consisting of fresh strawberries poured in original Belgian chocolate and scattered with different flavours. The dessert in a beautiful box tied up with satin bow was brought to me by a very kind courier directly from the manufacturer, who gave me not only the packet, but also all important information on the fresh gift and it's usage and eventually he wished me happy name-day himself. Since I was too curious, I've opened the enclosed golden envelope during my way back in a lift and in under three letters I deciphered the initials of the three members of the young family :) I was close to tears, since I've never been given such a wonderful and thoroughly elaborated gift for my name-day.
If you happen to be an English speaker living in Slovakia, and you want to please someone with something special, you can find not only these delicate desserts but also wonderful fruity bouquets (which I also had the pleasure to catch a glimpse of in a lift at work) by the company called Chutné kytice (Delicious Bouquets) and this is their webpage: http://www.chutnekytice.sk/ You can order the desserts and bouquets over the phone, online or personally by visiting their shop in Bratislava - Trnávka.

Jedným z cieľov, ktoré som si stanovila pre rok 2016, je aj cieľ zlepšiť si svoju francúzštinu. Už dávnejšie som však na Instagrame začala sledovať @frenchwords, ktorého zakladateľom je chlapík menom Julien Azarian, žijúci v Paríži. A čo je na Instagrame @frenchwords také zaujímavé? Julien prostredníctvom @frenchwords publikuje každý deň jedno francúzske slovo, slovné spojenie alebo frazeologizmus, v jednotnom dizajne, kde francúzsky výraz hrá ústrednú úlohu, prípadne je doplnený jednoduchou kresbou, ktorá ešte viac pomáha zapamätať si dané slovo. @frenchwords sú mimoriadne obľúbené nielen na Instagrame, ale aj na Pintereste, kde Instagramove príspevky @frenchwords pripínajú a zdieľajú tisíce milovníkov francúzskeho jazyka. Ak máte aj vy v obľube tento nádherný jazyk a chcete sa v ňom trocha zlepšiť, a o @frenchwords ste doteraz ešte nepočuli, vrelo odporúčam, aby ste ho na Instagrame začali sledovať. Ak hovoríte po francúzsky plynule, minimálne vám slovo či fráza denne urobí radosť alebo dokonca vás možno aj rozosmeje (aj také tam sú ;)
A tu je len niekoľko mojich najobľúbenejších:


English
One of the goals I set myself for 2016 is to improve my French. It's been some time since I started to follow @frenchwords on Instagram, the founder of which is a guy called Julien Azarian from Paris. And what's so interesting about the Instagram @frenchwords? By means of @frenchwords Julien publishes daily a French word or phrase, in an unified style, where a French expression plays a centre role, supplemented sometimes by a simple drawing, helping to remember the particular word even better. @frenchwords are extremely popular not only on Instagram but on Pinterest as well, where Instagram posts of @frenchwords are being shared by thousands of lovers of French language. If you also like this wonderful language and you'd like to improve and you haven't heard about @frenchwords yet, I highly recommend you to start to follow it on Instagram. In case you already speak French fluently, one phrase a day can at least cheer you up or even make you laugh ;)
Above you can find a handful of my favourites.
Coldplay - A Head Full of Dreams
(New Album 2015)

Zdroj/Source: http://www.telegraph.co.uk/

Posledné dva týždne boli pre mňa mimoriadne náročné a počas oboch som už nedočkavo čakala na víkend, aby som si mohla konečne aspoň trocha oddýchnuť. A keď som sa konečne dopracovala k piatkovému večeru, v mysli mi začala hrať pieseň od Coldplay - Hymn for the Weekend, ktorú som prvýkrát počula keď som po sviatkoch cestovala v aute s bratrancom. Na cesty autom s bratrancom sa vždy veľmi teším, nielen preto, že sa v pohodlí a rýchlo odveziem z jedného konca republiky na druhý, ale tiež preto, že je veľmi príjemným spoločníkom a vždy má pripravený nejaký skvelý playlist :)
Pieseň Hymn for the Weekend pochádza z najnovšieho albumu Coldplay, ktorý vyšiel 4. decembra 2015, pod názvom Head Full of Dreams, a vznikla v spolupráci s Beyoncé. Je to optimistická, energická skladba pre všetkých, ktorí milujú víkendy tak ako ja :)

English
Last two weeks were exceptionally tough for me and I've been impatiently waiting for the weekend to come so I can relax at least a bit. And when I finally managed to reach the Friday evening, my mind started to play the song Hymn for the Weekend by Coldplay, I heard for the first time when after holidays I drove in a car with my cousin. I always look forward to drives with my cousin and not only because I can comfortably commute from one side of the Slovak Republic to the other but also because he is very pleasant companion and has always some excellent playlist at his disposal :)
Song Hymn for the Weekend originates from the new Coldplay album released on 4th December 2015 called Head Full of Dreams, and it is a duet of Chris Martin with Beyoncé. It's a cheerful and energetic song for everyone who loves weekends just like me :)


Celý album si môžete vypočuť prostredníctvom Spotify na tomto linku: / You can listen the whole album via Spotify using the link below:


Na albume tiež nájdete aj ďalšie skvelé piesne. Medzi moje najobľúbenejšie patria: / On the album you can also find other excellent songs. Among my favourites are: 

Adventure of a Lifetime
Army of One
Hymn for the Weekend


Morcheeba - Even Though

Hádam najznámejšou skladbou od britskej hudobnej skupiny Morcheeba, ktorú v súčasnosti tvorí speváčka Skye Edwards a hudobníci a bratia Paul a Ross Godfreyovci, je pieseň Rome Wasn't Build in a Day. Mne sa však nedávno dostala do uší aj ich nádherná skladba Even Though z ich albumu Blood Like Lemonade (2010) a hneď sa dostala na môj zoznam v súčasnosti najobľúbenejších skladieb.

English
Perhaps the most famous song by the British music band Morcheeba, which currently consists of singer Skye Edwards and musicians and brothers Paul and Ross Godfrey, is the song Rome Wasn't Build in a Day. Though I've been recently captured by their other wonderful song Even Though from the album Blood Like Lemonade (2010) and it went straight to the playlist of my currently most favourite songs.

Sunday, 10 January 2016

2016 PLÁNY A CIELE / 2016 PLANS AND GOALS

Share this PostPin ThisEmail This


Nový rok bol pre mňa vždy fascinujúcou príležitosťou na nový začiatok. Hoci som presvedčená, že príležitosť začať niečo nové sa nám ponúka v každom momente nášho života a vôbec netreba čakať na ten správny okamih, začiatok nového roka má však v sebe niečo magické, čo podnecuje začať s ešte väčším odhodlaním. Otvorila sa predo mnou kniha plná čistých strán a je iba na mne, čím sa ich rozhodnem zaplniť. Čarovné miesto pre nové alebo obnovené ciele, a plány ako ich dosiahnuť. A inak tomu nie je ani v roku 2016, pre ktorý som si stanovila hneď niekoľko cieľov a plánov. Tu sú niektoré z nich.

English
New year for me has always been a fascinating opportunity for a new beginning. Though I am certain that the opportunity to start something new awaits for us at every moment of our lives and there's no need to wait for the right moment to come, the beginning of a new year holds in itself something magical, motivating us to start with even stronger determination. A new book full of blank papers has opened for me and it is entirely up to me how am I going to fill it in. It's an enchanting place for new or renewed goals and plans how to reach them. And 2016 is not different, for which I set myself several goals and plans. And here are some of them.
Tak veľa kníh. Tak málo času. - Frank Zappa


Pred rokom som si v rámci každoročnej Goodreads Reading Challenge predsavzala, že v roku 2015 prečítam 35 kníh. Tejto výzvy som sa v roku 2015 zúčastnila vôbec po prvý krát a nikdy predtým som si ani neviedla žiadne záznamy o počte prečítaných kníh, a preto aj stanovenie počtu kníh, ktoré v roku 2015 prečítam, bolo trocha výstrelom do tmy. Hoci sa mi podarilo splniť tento cieľ ešte deň pred koncom roka, uvedomila som si, že vzhľadom na moje časové obmedzenia a rýchlosť čítania, bolo číslo 35 skutočne hraničnou hodnotou. Vo svete knihomoľov je 35 veľmi malé číslo. Skutoční knihomoli prečítajú za rok bežne 100-150 až 200 kníh. Hoci milujem knihy, ich vôňu, obaly, túžim po vlastnej knižnici plnej nádherných kníh, mnohé ma dokážu úplne pohltiť tak, že čítam dlho do noci a neviem prestať, až napokon ma príjemné spomienky na momenty z deja ukolíšu do sladkého spánku, knihy sú pre mňa hlavne úžasným oddychom, čítanie je jednou z mojich najobľúbenejších voľnočasových aktivít, no knihy nie sú tým hlavným, čím túžim naplniť čas, ktorý môžem mať len pre seba.
A keďže v roku 2016 je mojim cieľom venovať svoj čas viacerým aktivitám, rozhodla som sa v rámci Goodreads 2016 Reading Challenge radšej siahnuť po nižšom čísle a zaviazala som sa prečítať 20 kníh.
Prostredníctvom Goodreads som si tiež vytvorila predbežný zoznam konkrétnych kníh, ktoré by som v roku 2016 chcela prečítať. Kníh, ktoré by som chcela čítať je však ďaleko viac (môj Goodreads zoznam kníh na prečítanie momentálne zahŕňa celkovo 246 kníh), a preto ani zoznam uvedený nižšie nie je záväzný a môže sa veľmi ľahko meniť.

English
A year ago, under the framework of the annual Goodreads Reading Challenge, I bound myself to read 35 books. In 2015, it's been the first time I took part in this challenge and I'v never kept track of how many books a I read either and that's why setting the number of books I was about to read in 2015 was like a shot in the dark. Though I've managed to complete the goal one day before, I came to realise that considering my limited time and reading speed, the number 35 was on the limit indeed. In the world of bookworms the number 35 is pretty low. Real bookworms usually read 100-150 even 200 books a year. Though I love books, their smell, covers, I long to own my own library full of wonderful books, many can swallow me so I read well into the night and am unable to stop, until the pleasant memories of the story eventually lull me into sleep, books are for me an amazing form of relax, and reading is one of my favourite spare time activities, yet books are not the primary things with which I'd like to fill the time I can have for myself.
And since in 2016 it is my goal to devote my time to many other activities, I've decided that in the framework of the Goodreads 2016 Reading Challenge I am going to read 20 books.
By means of Goodreads I also created a preliminary list of particular books I'd like to read in 2016. However, there are many more books I'd like to read (my Goodreads list of books to read at the moment includes 246 books), and that's why even the list below is not binding and it is prone to changes.


HARRY POTTER: Zoznam samozrejme otvára päť kníh o slávnom čarodejníkovi Harrym Potterovi, ktoré skompletizovali celú sériu a sú zatiaľ najväčším highlightom môjho čitateľského roka 2016:
/
HARRY POTTER: My list, naturally, starts with five books about famous wizard Harry Potter, which completed the whole series and for me they represent the biggest book highlight of the 2016 so far.

1. Rowling, J.K.: Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (Harry Potter, #3)
2. Rowling, J.K.: Harry Potter and the Goblet of Fire (Harry Potter, #4)
3. Rowling, J.K.: Harry Potter and the Order of the Phoenix (Harry Potter, #5)
4. Rowling, J.K.: Harry Potter and the Half-Blood Prince (Harry Potter, #6)
5. Rowling, J.K.: Harry Potter and the Deathly Hallows (Harry Potter, #7)


Ďalšie úžasné knihy: ...a nasledujú ďalšie knihy, ktoré čakajú na prečítanie v mojej knižnici, alebo v mojich túžbach. Uvediem len niektoré:
/
Other amazing books: ...and other books follow, either waiting to be read on my bookshelves or in my desires. I will mention only few of them:

6. Andersen, Hans Christian: The Snow Queen and Other Winter Tales
7. Levine, Gail Carson: Ella Enchanted
8. Morgenstern, Erin: The Night Circus
9. Eliot, George: Middlemarch
10. Kiely, Benedict: The Penguin Book Of Irish Short Stories
11. Adams, Richard: Watership Down
12. Gaiman, Neil: Neverwhere
13. Salih, Tayeb: Season of Migration to the North
14. Miles, Hugh: Playing Cards In Cairo: Mint Tea, Tarneeb And Tales Of The City


NOVINKA: V roku 2016 sa splní aj jedna z mojich túžob, ktorú som mala odkedy som začala písať tento blog. Čaká ma moja vôbec prvá recenzia knihy, ktorú mi zaslalo samotné vydavateľstvo, ešte pred jej publikovaním v apríli 2016. Takže na uverejnenie recenzie sa môžete na tomto blogu tešiť pravdepodobne niekedy v marci. Autorka a názov knihy:
/
NEW: In 2016 one of my desires I§ve been longing for since starting this blog. My very first advance review of a book, sent to me by the publisher itself, which is going to be published in April 2016. So you can look forward for the review published on this blog probably sometime in March. The author and her book:

15. Buxbaum, Julie: Tell Me Three Things

What if the person you need the most is someone you've never met? 


JANE AUSTEN: Po románoch Láska pani Eliotovej, Pýcha a predsudok a Emma, by som chcela pokračovať v čítaní románov od Jane Austenovej v slovenčine. A najradšej by som začala románom:
/
JANE AUSTEN: After reading of Persuasion , Pride and Prejudice and Emma, I'd like to continue reading another novels by Jane Austen in Slovak. And I'd prefer to start with the novel: 

16. Austen, Jane: Rozum a cit / Sense and SensibilityPREČÍTAŤ ZNOVA: V roku 2016 by som si chcela opätovne prečítať aj minimálne jednu očarujúcu knihu od môjho najobľúbenejšieho spisovateľa, ktorá sa stala aj jednou z mojich najobľúbenejších kníh roka 2015. Vyšla tiež v slovenskom preklade a jej recenziu nájdete aj na tomto blogu, stačí kliknúť na názov knihy nižšie:
/

RE-READING: In 2016 I'd like to re-read at least one mesmerizing book by my favourite writer, the review of which you can find in the link below:

17. Gaiman, Neil: The Ocean at the End of the Lane (Oceán na konci ulice)


POLITOLÓGIA: No a v roku 2016 by som sa taktiež chcela vrátiť k úžasnej knihe, ktorá bola pre mňa bibliou počas písania mojej diplomovej práce, no nikdy som nemala čas si ju prečítať úplne celú:
/
POLITICAL SCIENCE: And in 2016 I'd like to return to an amazing book that used to be like a bible for me during writing of my Master thesis, however, I've never had time to read the entire book:

18. Moravcsik, Andrew: The Choice for Europe


REEDÍCIA: Nedávno som sa tiež dozvedela o pripravovanej reedícii knihy, ktorej prvé vydanie získalo skvelé recenzie. Pre mňa pôjde o návrat k mojej starej vášni pre leteckú dopravu:
/
RE-EDITION: Recently I've came to know about an upcoming re-edition of a book, the first edition of which got excellent reviews. For me it's going to be a comeback to my old passion for air transport:

19. Vanhoenacker, Mark: Skyfaring: A Journey With A Pilot
Beginnings have inexpressible charm​.​​ — Molière / Začiatky majú neopísateľné čaro. - Molière


Ako som spomenula vyššie, v roku 2016 by som sa vo svojom voľnom čase chcela okrem čítania venovať aj ďalším aktivitám. Jednou z nich je aj francúzština. Vedieť hovoriť týmto očarujúcim jazykom je mojim celoživotným snom. Základy francúzštiny som získala počas vysokej školy, na niekoľkých kurzoch vo Francúzskom inštitúte. Nevenovala som jej však toľko času, ako by bolo potrebné a keďže moja francúzština nebola na takej dobrej úrovni, aby som ju mohla používať aj v praxi, zostala niekde na mierne pokročilej úrovni. Teraz by som to chcela zmeniť, čo si však bude vyžadovať veľa sebazaprenia, úsilia a času. Tak mi držte palce ;)

English
As I've already mentioned above, in 2016 besides reading I'd like to devote my time to some other activities. One of them is learning French. It's been my lifelong desire to speak this charming language. I learned the basics during university throughout courses in French Institute in Bratislava. However, I didn't pay it as much time as would be needed and since my French wasn't good enough to be used in a job, it remained somewhere on an intermediate level. And now I'd like to change it, what would however require much of self-denial, hard work and time. So please keep your fingers crossed for me.Umelec nie je ničím bez talentu, ale talent je na nič bez práce. - Emile Zola


Keď som sa pred pár rokmi rozhodla opäť vrátiť k mojej detskej záľube v kreslení a tomu málu, čo mi dalo len pár rokov výtvarnej v ľudovej škole umenia, spomedzi všetkých umeleckých techník ma najviac zaujala práve tá, ktorú som si v detstve vyskúšala len veľmi povrchne - akvarel. A pritom ide podľa viacerých umelcov o jednu z najťažších techník. No pre mňa je jednou z najočarujúcejších a je všeobecne známe, že najťažšie veci ma priťahujú najviac. V tomto prípade ide pre mňa zároveň aj o veľkú skúšku trpezlivosti, keďže moje prvé pokusy väčšinou nedopadli podľa mojich predstáv a ak som naozaj chcela dosiahnuť želaný výsledok, musela som začať odznova. Aj obrázok, ktorý tu vidíte a ktorý som namaľovala počas dovolenky v lete 2015, vznikol až na druhý pokus. S technikou tých ďalších, do ktorých som sa pustila počas tej dovolenky, sa ešte stále trápim, samozrejme, ak mám na to čas, ktorého som však odvtedy mala len veľmi veľmi málo alebo takmer žiaden.
No a práve to je jedným z mojich ďalších cieľov v roku 2016. Chcem si nájsť viac času pre maľovanie, pracovať na zlepšovaní techniky kresby a akvarelovej maľby a venovať sa predovšetkým módnej ilustrácii (z angl. fashion illustration - nepoznám presný slovenský preklad tohto termínu, podľa francúzskej definície na Wikipédii (tú anglickú som nebola schopná zmysluplne preložiť do slovenčiny) však ide o umeleckú aktivitu, založenú na znázornení módneho oblečenia prostredníctvom kresby/maľby, ktorá je určená na publikáciu napríklad v módnych časopisoch alebo na plagátoch). Rôzne obmeny a tématické zamerania módnej ilustrácie jej však ponúkajú oveľa väčšie možnosti využitia, než len na stránkach časopisov. Módne ilustrácie sú v súčasnosti veľmi populárne aj ako samostatné obrazy, tiež ako obrázky vyrobené na mieru, zobrazujúce konkrétnych ľudí, ktoré sú vhodné ako ilustrácie najkrajších udalostí v živote (svadby, narodeniny atď.); dajú sa tiež použiť ako ilustrácie kalendárov, kníh a veľa ďalších možností, ktoré mi momentálne nezídu na um, alebo som ich ešte ani neobjavila :)
V roku 2016 by som teda chcela v tomto smere na sebe viac pracovať, objavovať a zlepšovať sa, aby som mohla maľovať profesionálne a konečne aj otvoriť svoj vlastný obchodík, ktorého link už len čaká na sprístupnenie na hornej čiernej lište tohto blogu, pod názvom SHOP ;)


English
When, few years ago, I decided to go back to my children's hobby - drawing - and to that very few I learned during only few years of fine art classes in an art school, from among all art techniques I've been attracted by the one I did touch in my childhood only very superficially - watercolour. And yet it is, according to many artists, one of the most difficult techniques. But for me it is one of the most mesmerizing ones and it is common knowledge that the most difficult things attract me the most. In this case, for me it is also a huge test of patience, since my first attempts usually didn't end up according to my expectations and if I wanted to get the desired outcome I had to start all over again. The picture you can see here, I painted during my summer vacation in 2015, is also an outcome of my second try. I am still trying hard to get a grip of the techniques of the other pictures I started to paint during that vacation, of course, only if I have time for it, which since then I've had next to none.
And this is exactly one of my other goals in 2016. I'd like to find more time for painting, work hard to improve my technique of drawing and watercolour painting, engage mostly in fashion illustration, discover and improve, so that I can paint professionally and finally open my own little shop, the link to which waits for it's launch in the black menu on the top of this blog, under the SHOP title ;)Desires & Mishaps Blog

No a v neposlednom rade by som sa v roku 2016 chcela viac venovať aj tomuto blogu. V poslednej štvrtine roka 2015 som si dala záväzok publikovať jeden príspevok týždenne. Keďže ide o slovensko-anglický blog, to, čo blogeri píšuci v jednom jazyku urobia za určitý čas, mne trvá 2-krát tak dlho, keďže prekladom slovenského textu do angličtiny robím vlastne jednu a tú istú vec 2-krát. Čo je do veľkej miery obmedzujúce, ale vzhľadom na malosť slovenského, prípadne ešte aj českého publika, pre popularitu blogu v dnešnej dobe aj trocha nevyhnutné. Uvidím čo prinesie budúcnosť, ale zatiaľ sa neodvažujem zaviazať sa k publikovaniu viacerých príspevkov týždenne, keďže ani ten jeden som počas rušného decembra 2015 nedokázala dodržať.
Okrem pravidelnosti príspevkov by som sa v roku 2016 v rámci blogu chcela zlepšiť aj v technike fotografií, ktoré tu publikujem, čo síce nie je moja najobľúbenejšia aktivita, ale dúfam, že si k nej postupom času nájdem cestu.
Tiež by som rada na tento blog priniesla aj nové témy. Aké presne, je ešte stále len v štádiu úvah v mojej mysli, ale dúfam, že sa bude na čo tešiť ;)

English
And least but not last, in 2016 I'd like to devote more time to this blog. In the last quarter of 2015 I bound myself to publish one post a week. Since this is a Slovak-English blog, what bloggers writing in a single language can make in a certain time, the same thing takes me two times longer, since doing the translation of the Slovak text into English I am kind of doing the one and the same thing twice. Which is to a certain extent quite limiting but considering the smallness of the Slovak, or Czech audience, it's quite essential for the popularity of a blog. I will see what will future bring but so far I dare not to bound myself to publish more than one post a week, since I wasn't even able to stick with publishing that single one during my busy December 2015.
Besides regularity of posts, in 2016 I'd like to improve myself also in the techniques of taking pictures, which is not my favourite activity but I hope that I will eventually find a way to like it.
I also would like to bring new topics to this blog. Which exactly is still at the stage of considerations in my thoughts but I hope that it is something to look forward to ;)


Na záver pripájam niekoľko povzbudzujúcich slov. Preklad: Toto je začiatok všetkého čo chceš. Čo by ste v roku 2016 chceli dosiahnuť Vy? Aké sú Vaše plány a ciele? Máme nejaké spoločné?

English
At the end, I am attaching some encouraging words. What would you like to achieve in 2016? What are yours plans and goals? Do we have any in common?